Hoolekogu

Hoolekogu 2016/2017 õ.-a.

Triinu Võlli                          – Midrikutsud

Katrin Kask                        – Midrihiired

Ahti Saar                             – Midrilinnud

Ave Pastik                          – Midrimõmmid

Triin Kriivason                   – Midrihobud

Lenna Ojamets                 – Midrikiisud

Evelin Leppik                     – Midritriinud

Katrin Metslang               – õpetajate esindaja

Kadi Saarso                        – vallavalitsuse esindaja