Meie ja tervis

Luunja Lasteaed Midrimaa liitus TEL- võrgustikuga
Meie lasteaed kuulub alates 11.juunist 2014 Tervist Edendavate Lasteaedade hulka. Kuuluvus TEL võrku on lasteaiale suur tunnustus, kuna see on krooniks meie tervisealasele edukale tegevusele.
Jätkame ka edaspidi samal kursil
· Tervist edendav lasteaed arvestab oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut koolieelses eas.
· Kogu lasteaia personal loob eeldused ja tingimused, mis toetavad laste ja personali heaolu ning tervist.
· Tegevus hõlmab erinevaid tervisega seotud valdkondi, on planeeritud, süsteemne ja lähtub konkreetsetest vajadustest.
· Tegevuste eesmärgiks on toetada laste tervislikku arengut terviklikult. (www.tai.ee)
Meie lasteaias tegutseb alates novembrist 2013 8-liikmeline Tervisemeeskond, kelle eestvedamisel viiakse läbi tervistedendavaid üritusi kogu lasteaiaperele.
Laste tervise hoidmine ja tugevdamine on Luunja Lasteaed Midrimaa üks põhiväärtusi.

Toimunud sündmused

2013-14

 • Liikumis- ja tervisepäev „Kõnnime suvest sügisesse“
 • Matkapäev „Emajõge vaatama!“
 • Otsimismäng Luunja mõisapargis
 • 5 toidunädalat-oma aia vitamiinid, täisteraviljad, kala, tatar, idud-seemned

2014-15

 • Alates septembrist on igas rühmas sammulugejad, mida saavad kasutada nii suured kui väikesed
 • Tervisenädal „Väikeste tervis algab suurtest“
 • Suurtele midrimaalastele: suurmaailma toitumisest – sushi koolitus
 • Turvalisusest – helkuri heegeldamine
 • Avastustoas on toidupüramiidimäng avatud kõigile
 • Toitumisterapeut A. Sootsi loeng .
 • Suurtele midrimaalastele – seebi ja kehakoorijate valmistamise töötuba
 • Jalgpalli sõpruskohtumine Midrilindude ja Midrihiirte rühma vahel
 • 3lasteaia (Melliste, Võnnu ja Luunja) ühine tervislik spordipäev Luunja kooli võimlas
 • 4 tervise- ja loodusenädalat

2015-16

 • septembril avasime LA õuel madalseiklusraja.
 • Fruktodisaini töötuba suurtele midridele
 • Tervisenädala raames loeng suurtele“ 4 sammu terviseni- toida, jooda puhasta, kaitse.“
 • 4 tervise- ja loodusenädalat
 • Tartu maakonna TEL suvekool Luunjas „Siin ja praegu“

2016-17

 • Seemnepurgid rühmades .
 • Osavõtt TEL motivatsioonireisist Räpinasse ja Värskasse
 • Ühismatk Luunja memmede-taatidega
 • Isadepäevale pühendatud taskulampidega maastikumäng
 • Ilu- ja terviseprotseduurid suurtele midridele (käteparafiin, veresuhkur, inhalaator)
 • Tervisevõimlemine Kersti Poska juhendamisel
 • Osavõtt Tartu linna ja maakonna liikumispeost
 • Midrirühmade lemmiktoidupäevad
 • 4 tervise- ja loodusenädalat