Tunnustamine

Lasteaeda on tunnustatud
2013 “Hea lasteaia rajaleidja 2013” Tartu Ülikooli Eetikakeskuse ja Teadus- Haridusministeeriumi konkursil http://www.eetika.ee/et/hea-kool/2013
2014 Tervist Edendav lasteaed http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik/

2016 Rahvatervise Akadeemia 5-10aastaste laste terviseedenduslike loovtööde konkursil “Terviseturniir”

Lasteaed tänab                                                                                                      Luunja Lasteaed Midrimaa valib igal aastal nii pedagoogilise kui ka abistava personali hulgast töötaja, kes kolleegide arvates on lasteaias ühiseid väärtusi aasta jooksul enim kandnud ning teistele jaganud.

2007 Tartumaa aasta õpetaja Tiina Pern

2013 “Aasta kolleeg” liikumisõpetaja Pille Viljak                                                      „Aasta midrimaalane“ majaperenaine Imbi Vilpo

2014 „Aasta midrimaalane” Midrihiirte õpetaja Liivi Raudsik                    Tartumaa aasta õpetaja nominent Ursula Tohver

 2015 “Aasta areneja” muusikaõpetaja Helen Seppa

 2016 “Aasta parim areneja” majandusjuhataja Ester Pill                        „Tartumaa aasta õpetajad 2016“ : Aasta lasteaiaõpetaja statuudis: Raili Eller                                                                    Aasta suunaja statuudis:  Kristel Lempu 

2017 „Aasta midrimaalane“ Midritriinude õpetaja-assistent Monika Metsoja