Õuesõpe

Luunja Lasteaed Midrimaa

DSC00633    DSC00635
Tulenevalt lasteaia asukohast pööratakse õppetegevuses olulist osa looduse- ja keskkonnaalasele tegevusele.

Õuesõppetegevusteks on olemas:
·         õuealal  õuesõpperada ja –õppemajake koos pinkidega õuetegevuste läbiviimiseks;
·         õpperaja tegevuste ja mängude kogum, komplekteeritud mänguvahendite kastid;
·         valdkonna „Mina ja keskkond“ ja avastusõppe vahendite ja mängude baas;
·         õuevahendite hoiupaik-kuur;
·         vahendid erinevateks õuetegevusteks, lisandunud on 3- ja 2-kohalised kiiged, poom, tasakaalurada, sõime liivakast, mängumajakesed;
madalseiklusrada;
·         koostöö vallaga (välja töötatud „Luunja Lasteaed Midrimaa õueala rekonstrueerimisprojekt“);
·          projektitöökogemused KOV-i, KIK-i jm lisavahendute taotlemiseks;
Õuesõpe- mis see on?
·         kõikides rühmades toimuvad lõimitud õuesõppetegevus pargis, roosiaias, Emajõe ääres või lasteaia õuealal;
·         4 korda aastas korraldame loodusnädalaid,  kaasatud on lapsed ja lapsevanemad;
·         osaleme projektis ”Tere, kevad!”;
·         osaleme erinevates looduse- ja keskkonnaalastes programmides;
·         käime matkadel, tutvume lähiümbruse inimeste tegevusaladega (Luunja Ratsabaas, Saksa hobusetall, Grüne Fee kurgikasvatus) ja asutustega;
·         koostöö toimib Emajõe- Suursoo Keskusega;
·         osaleme Tartu maakonna lasteaedade tervise- ja spordipäevadel.