Oleme nähtavad!

2020-2021

Iga rühm on oma nägu, kuid samas kanname ja kujundame kõik Midrimaa väärtusi. Siin me oleme!

2019-2020

Sel aastal oli meil KIK-i projekti raames matkakoolituse ja Luunjas laste matka-aasta. Siin näide Midrikutsude rühma matkateost.

Kõikidel aiarühmadel valmis sel õppeaastal pärast Kasti-Kati külaskäiku ja kätepesu- ning pisikutest hoidumise õpetust vastavateemaline video. Need saatsime ka lapsevanematele vaatamiseks ning koduseks järgimiseks. Kuidas ikkagi õigesti käsi pesta? Vaata, selline oli Midrihobude rühma õpetus:

&;

Talvisel looduse- ja tervisenädalal tegid kõik meie 7 rühma jõuluvideotervituse oma peredele ja sõpradele. Kõik videod olid südamlikud, omanäolised ja põnevad. Üheskoos valisime välja ka midride lemmiku, selleks osutus 3-4a Midrikutsude rühma videotervitus õpetajate Kristi  ja Raili eestvedamisel. Head vaatamist!

2018-2019

Leheristipäeva perepidu “Avatud talude päev” 23. mail 2019

H.Parsi nim animafilmide festivali Midrihobuderühma film “Aedviljade kevadtrall” (juhendajad õpetajad Marie Ivanova ja Maris Tee (lasteaedade arvestuses (10 filmi))

Midrimaal mängides suureks!

2017-2018

Midrimaa lauluringi lapsed esinemas Tartumaa laste laulupäeval Tartu -Maarja rahvavariietes

H.Parsi nim animafilmide festivali Midrimõmmide rühma film “Igavene suvi Midrimaal” (juhendajad õpetajad  Helena Jaansalu ja Evelin Leppik (lasteaedade arvestuses (18 filmi) III koht)

2016-2017

Film targa tarbimise teema-aastast Midrimaal. Üks osa konkursitööst “Kasti-Kati teise ringi tegevuskobar” (vabariiklikul konkursil Keskkonnakäpp 2018 lasteaedade sihtrühmas kategoorias Tark tarbija laureaat)

2015-2016

Looduse- ja tervisenädala tegevuse tulem, Rahvatervise Akadeemia 5-10aastaste laste terviseedenduslike loovtööde konkursi “Terviseturniir” toidureklaamid:

2013-2014