2015-2016

Tegevused:

  • septembril avasime LA õuel madalseiklusraja.
  • fruktodisaini töötuba suurtele midridele
  • tervisenädala raames loeng suurtele“ 4 sammu terviseni- toida, jooda puhasta, kaitse.“
  • 4 tervise- ja loodusenädalat
  • Tartu maakonna TEL suvekool Luunjas „Siin ja praegu“