Õuesõpe

Lasteaed väärtustab tervislikke eluviise, viibimist värskes õhus, toetab looduse tundmaõppimist ning keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Vastavalt lasteaia päevakavale viibivad lapsed igapäevaselt õues kaks-kolm korda. Rühmade tegevuskavades ja projektide plaanides on planeeritud õpetajate poolt juhitud õuesõppetegevused. Loodud on lastele arendav tegevuskeskkond õues, tegeleme selle arendamisega.

Meil on tulemuslikud projektitöökogemused KOV-i, KIK-i jm lisavahendite taotlemiseks. Loome võimalused lastele õppekäikudeks ja looduskeskuste külastamiseks. Lapsed käivad Tartumaa metsades, soos, taludes. Teeme koostööd Emajõe-Suursoo, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, Luke mõisapargi, Alam-Pedja Looduskaitseala, Peipsi Koostöö Keskuse, Järvemuuseumi – Võrtsjärve keskuse, Elisvere loomapargi, Tartu loodusmaja jt-ga.

Osaleme vabariiklikes projektides ”Tere, kevad!”, VVV matkamäng, “Lumest ja lumele 112”.

Sügisel 2018 ühinesime rahvusvahelise keskkonnahariduse programmi “Roheline kool” tegevustega;

Käime matkadel, tutvume lähiümbruse inimeste tegevusaladega (Luunja Ratsabaas, Saksa hobusetall, talud) ja asutustega, teeme koostööd politsei ja päästeametiga;

Osaleme Tartu maakonna lasteaedade tervise- ja spordipäevadel, osaleme ja korraldame ise spordipäevi.

Alates 2012. aastast toimuvad regulaarselt 3-4 korda aastas tervise- ja loodusnädalad. See traditsioon on pikaajaline, toimunud on üle 40 erineva teemaga nädalat. Tegemised planeerime tervise- ja keskkonna töögruppide eestvedamisel,  kõikide rühmade õpetajate koostöös, kaasame lapsevanemaid, tegevustes osalevad lähtuvalt oma oskustest ja asukohast kõikide rühmade lapsed.