Õuesõpe

Lasteaed väärtustab tervislikke eluviise, viibimist värskes õhus, toetab looduse tundmaõppimist ning keskkonnahoidlikku mõtteviisi.

Vastavalt lasteaia päevakavale viibivad lapsed igapäevaselt õues üks-kaks korda. Rühmade tegevuskavades ja projektide plaanides on planeeritud õpetajate poolt juhitud õuesõppetegevused. Loodud on lastele arendav tegevuskeskkond õues, pidevalt tegeleme selle arendamisega. Lasteaia asukoht Luunja alevis toetab õues viibimist ja tegutsemist.

Õuesõppetegevusteks on:

  • õuesõppemajake koos pinkidega õuetegevuste läbiviimiseks;
  • komplekteeritud mängu- ja katsevahendite kastid erinevate tegevuste läbiviimiseks;
  • valdkonna „Mina ja keskkond“ ja avastusõppe vahendite ja mängude baas metoodikas;
  • õuevahendite hoiupaik-kuur;
  • õueala erinevad objektid ja atraktsioonid tegevusteks – kiiged, karussell, vedrukiigud, poom, tasakaalurada, liivakastid, mängumajakesed, ronilad (Piraadi torn ja Ämblikuvõrk), madalseiklusrada ehk Tarzani rada, komposter;
  • looduslikud ja taaskasutusmaterjalidest vahendid – pajuonnid, peenrakastid, tegevusseinad (torusein, ketas), palgi- ja tunnetusrada;
  • õuealal on mägi, kasvavad erinevad puud (pärnad, hobukastan, hõbekuused, ebatsuugad) ja põõsad;
  • lasteaia lähedal roosiaed ja mõisapark, Emajõe rand ja kallas;
  • Luunja Keskkooli staadion ja mänguväljak;
  • koostöös Luunja Vallavalitsusega on välja töötatud „Luunja Lasteaed Midrimaa õueala rekonstrueerimisprojekt“;

Meil on tulemuslikud projektitöökogemused KOV-i, KIK-i jm lisavahendite taotlemiseks. Loome võimalused lastele õppekäikudeks ja looduskeskuste külastamiseks. Lapsed käivad Tartumaa metsades, soos, taludes. Teeme koostööd Emajõe-Suursoo, Vapramäe-Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse, Luke mõisapargi, Alam-Pedja Looduskaitseala, Peipsi Koostöö Keskuse, Järvemuuseumi – Võrtsjärve keskuse, Elisvere loomapargi, Tartu loodusmaja jt-ga.

Osaleme vabariiklikes projektides ”Tere, kevad!”, VVV matkamäng, “Lumest ja lumele 112”.

Sügisel 2018 ühinesime rahvusvahelise keskkonnahariduse programmi “Roheline kool” tegevustega;

Käime matkadel, tutvume lähiümbruse inimeste tegevusaladega (Luunja Ratsabaas, Saksa hobusetall, talud) ja asutustega, teeme koostööd politsei ja päästeametiga;

Osaleme Tartu maakonna lasteaedade tervise- ja spordipäevadel, osaleme ja korraldame ise 3 lasteaia spordipäevi.

Alates 2012. aastast toimuvad regulaarselt 4 korda aastas tervise- ja loodusnädalad. Sügisel 2018 oli meil 25. loodusnädal. Tegemised planeerime tervise töögrupi eestvedamisel,  kõikide rühmade õpetajate koostöös, kaasame lapsevanemaid.