Õuesõpe

Luunja Lasteaed Midrimaa

   
Tulenevalt lasteaia asukohast pööratakse õppetegevuses olulist osa looduse- ja keskkonnaalasele tegevusele.

Õuesõppetegevusteks on olemas:
·         õuealal  õuesõpperada ja –õppemajake koos pinkidega õuetegevuste läbiviimiseks;
·         õpperaja tegevuste ja mängude kogum, komplekteeritud mänguvahendite kastid;
·         valdkonna „Mina ja keskkond“ ja avastusõppe vahendite ja mängude baas;
·         õuevahendite hoiupaik-kuur;
·         vahendid erinevateks õuetegevusteks (pajuonnid, kiiged, poom, tasakaalurada, liivakastid, mängumajakesed, peenrakastid, tegevusseinad – torusein, ketas, ronilad, madalseiklusrada ehk Tarzani rada;
·         koostöö vallaga (välja töötatud „Luunja Lasteaed Midrimaa õueala rekonstrueerimisprojekt“);
·          projektitöökogemused KOV-i, KIK-i jm lisavahendite taotlemiseks;
Õuesõpe- mis see on?
·         kõikides rühmades toimuvad iganädalased lõimitud õuesõppetegevused pargis, roosiaias, Emajõe ääres või lasteaia õuealal, planeeritud rühmade projektides;
·         4 korda aastas korraldame loodusnädalaid,  kaasatud on lapsed ja lapsevanemad;
·         osaleme vabariiklikes projektides ”Tere, kevad!”, VVV matkamäng, “Lumest ja lumele 112”;
·         osaleme erinevates looduse- ja keskkonnaalastes programmides, külastame looduskeskusi;
·         käime matkadel, tutvume lähiümbruse inimeste tegevusaladega (Luunja Ratsabaas, Saksa hobusetall, talud) ja asutustega;
·         koostöö toimib Emajõe- Suursoo Keskusega;
·         osaleme Tartu maakonna lasteaedade tervise- ja spordipäevadel, 3 lasteaia spordipäevadel;