Roheline kool

 

Vaata meie tegemised: Midrimaa blogi 

Programm Ecoschools global/ Rohelise kool on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 lasteasutust 67 maalt. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE). Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  MTÜga Koolitus- ja Nõustamiskeskus HARED. Programmi koordinaator Eestis on Sirje Aher.

2018 oli programmiga liitunud 75 õppeasutust üle Eesti.  Meie lasteaed liitus 22.09.2018. 

Edukas tegevus põhineb juhtkonna ja kõigi töötajate osalemisel, peredega (hoolekoguga) koostööl ja laste  kaasamisel otsustusprotsessidesse.

 • Programmil on 3 elementi: 

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia;

2.Käsitletavad teemad;

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

 • Strateegia 7 sammu on:
 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
 • Programmi 12 teemat on:
 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Globaalne kodakondsus
 4. Prügi
 5. Vesi
 6. Meri ja rannik
 7. Kooliõu
 8. Kliimamuutused
 9. Jäätmed
 10. Toit
 11. Energia
 12. Transport

Aastas tegeldakse vähemalt 3 teemaga. Vastavalt Targa tarbimise töögrupi koosoleku otsusele (protokoll nr 1/18.10.2018) tegeleme 2018/2019 õppeaastal põhjalikumalt teemadega:

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks on programm „Suur taimejaht“
 2. Prügi ja jäätmed
 3. Toit
 • Targa tarbimise töögrupi liikmed Midrimaal on õpetajad Marika Rohelpuu, Hellika Sibul, Marie Ivanova, õpetaja assistent Monika Metsoja, õpetaja abid Merje Konstantinova, Imbi Veider, õppejuht Lia Raat, kaasatud on lapsevanem Elo Hermann.
 • Infot programmi kohta leiab  http://www.ecoschools.global

https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/

 • 2016-2017 toimus lasteaias keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamise ja targa tarbimise teema-aasta, mille tegevuste eest saime Keskkonnaministeeriumi tunnustuse “Keskkonnakäpp 2018” Targa tarbimise valdkonnas:  https://www.facebook.com/keskkonnakapp

www.envir.ee/…/uudis…/keskkonnak2pa-konkursi-laureaadid-2018

SÄÄSTLIK JA TARK TARBIMINE 2016-2017 ÕPPEAASTA LÄBIV TEEMA

SÄÄSTLIK MAJANDAMINE KUI MÕTTEVIIS LUUNJA LASTEAIAS MIDRIMAA

Täiendav toetav täpsustav lisamaterjal teema-aastal