Roheline kool

Programm Ecoschools global/ Rohelise kool on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 lasteasutust 67 maalt. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

 • Programmil on 3 elementi: 
 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia

2. Käsitletavad teemad

3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

 • Strateegia 7 sammu on:
 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
 • Programmi 12 teemat on:
 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Globaalne kodakondsus
 4. Prügi
 5. Vesi
 6. Meri ja rannik
 7. Kooliõu
 8. Kliimamuutused
 9. Jäätmed
 10. Toit
 11. Energia
 12. Transport

Meie lasteaed liitus 22.09.2018.

 • TEEMAD

Aastas tegeleme vähemalt 3 teemaga.  Vastavalt Keskkonna töögrupi koosoleku otsusele tegeleme põhjalikumalt alljärgnevate teemadega:

2018/2019  (protokoll nr 1/ 18.10.2018)

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks programm “Suur Taimejaht”
 2. Prügi ja jäätmed
 3. Toit

2019/2020 (protokoll nr 1/24.09.2019) :

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks on programm „Suur taimejaht“
 2. Tervis ja heaolu
 3. Õueala

2020/2021 (protokoll nr 1/17.09.2020):

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Õueala
 4. Prügi ja jäätmed.
 • KESKKONNA TÖÖGRUPP

Keskkonna töögrupi koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat, töögrupi juht õpetaja Tiina Pern, liikmed õpetajad  Katrin Metslang, Piia Toom, Jana Smatov, Triin Lauk, tugiisik Sirli Laksaar ja õpetaja assistent Monika Metsoja, majandusjuht Ester Pill.  Kaasatud on lapsevanemad Katrin Kask ja Elo Hermann.

 • MEIE KESKKONNA PÕHIMÕTTED

Tegutseme parema keskkonna hüvanguks!

Väiksem jalajälg!

Täiskasvanud on minule eeskujuks, nende teadlikus ja oskused aitavad meil loodust hoida ja armastada. (Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 4/ 28.10.2019)

 • MEIE TEGEVUSED

2016-2017

Toimus lasteaias keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamise ja targa tarbimise teema-aasta, mille tegevuste eest saime Keskkonnaministeeriumi tunnustuse “Keskkonnakäpp 2018” Targa tarbimise valdkonnashttps://www.facebook.com/keskkonnakapp

www.envir.ee/…/uudis…/keskkonnak2pa-konkursi-laureaadid-2018

SÄÄSTLIK JA TARK TARBIMINE 2016-2017 ÕPPEAASTA LÄBIV TEEMA

SÄÄSTLIK MAJANDAMINE KUI MÕTTEVIIS LUUNJA LASTEAIAS MIDRIMAA

Täiendav toetav täpsustav lisamaterjal teema-aastal

2018/2019 

Vaata meie tegemised 2018 ja 2019: Midrimaa blogi 

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr1_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr2_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr3_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr4_2018/19

Lapsevanemad (keskkonna ülevaatus) 2018-19

Lapsed (keskkonna ülevaatus) 2018-19

Meie valik Fee kriteeriumidest

Keskkonna TEGEVUSKAVA 2018-19

2019/2020

2020. aasta tegutsemine on nähtav meie kodulehe pealehel “Meie tegemised” all märkega RK ehk ROHELINE KOOL. Kuna hoolime igapäevaselt meid ümbritsevast keskkonnast, kaaslastest, iseendast ja oma tervisest, siis on need teemad lõimitud meie tegemistesse.

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr1_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr2_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr3_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr4_2019/2020

Keskkonna töörühma protokoll nr 5 2019-2020

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 6

Laste nõukogu protokoll nr 1

Laste nõukogu protokoll nr 2

Lapsevanemad (keskkonna ülevaatus 2019-20)

Lapsed (keskkonna ülevaatus) 2019-20

Kokkuvõte laste ja vanemate küsitlusest 2019-20

Turvalisuse ja säästlikkuse tegevuskava 2019- 2021

Ressursikulu analüüs

Keskkonna tegevuskava 2019-20

Kk tegevuskava 2019-20 analüüs

Meie lasteaeda tunnustatakse Rohelise lipuga 05.06.2020

Vaata https://midrimaa.luunja.ee/meid-tunnustatakse-rohelise-lipuga/

2020/2021

KK koosolek nr 1 2020-21

Laste nõukogu koosolek nr 1 – 2020-21