Roheline kool

Programm Ecoschools global/ Rohelise kool on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 lasteasutust 67 maalt. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks. Tänased lapsed ja noored otsustavad tulevikus, millises maailmas elame ja kuidas Maa rikkust kasutatakse. Programm toob keskkonnasäästlikku mõtteviisi kooli või lasteaia tegemistesse ning seda süsteemselt ja terviklikult.

 • Programmil on 3 elementi: 
 1. Seitsmest sammust koosnev strateegia

2. Käsitletavad teemad

3. Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

 • Strateegia 7 sammu on:
 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
 • Programmi 12 teemat on:
 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Globaalne kodakondsus
 4. Prügi
 5. Vesi
 6. Meri ja rannik
 7. Kooliõu
 8. Kliimamuutused
 9. Jäätmed
 10. Toit
 11. Energia
 12. Transport

Meie lasteaed liitus 22.09.2018.

 • TEEMAD

Aastas tegeleme vähemalt 3 teemaga.  Vastavalt Keskkonna töögrupi koosoleku otsusele tegeleme põhjalikumalt alljärgnevate teemadega:

2018/2019  (protokoll nr 1/ 18.10.2018)

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks programm “Suur Taimejaht”
 2. Prügi ja jäätmed
 3. Toit

2019/2020 (protokoll nr 1/24.09.2019) :

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks on programm „Suur taimejaht“
 2. Tervis ja heaolu
 3. Õueala

2020/2021 (protokoll nr 1/17.09.2020):

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Õueala
 4. Prügi ja jäätmed.

2021/2022 (ped koosoleku protokoll nr 2/23.09.21, keskkonna tg nr 1/02.11.21):

 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Prügi ja jäätmed
 4. Toit
 • TÖÖGRUPP

Rohelise kooli teemad jagasime ära 3 töögrupi vahel.

Rohelise Kooli koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat.

Keskkonna töögrupi (teemad – elurikkus, loodus, prügi, jäätmed) juht on õpetaja Triin Lauk, liikmed õpetajad  Ksenija Helm, Tiina Pern, Marie Ivanova, Jana Šmatov, Annely Kutkina, õpetaja abid Monika Metsoja, Heili Krill, Lea Muuli, Sandra Sepp  Kaasatud on lapsevanemad Katrin Kask ja Elo Hermann.

Töögrupi “Füüsiline tervis ja toit” (teemad – tervis, heaolu, toit, jäätmed) juht on õpetaja Pille Viljak, liikmed õpetajad Emma Koiduaru, Kulla-Karin Laurend, Annika Kallas, õpetaja assistent Triin Ivanov, õpetaja abid Merje Konstantinova, Imbi Veider, tugiisik Sirli Laksaar, majandusjuht Kaja Õis, Kokk Liili Tenno ja koka abi Karolin Kask.

Töögruppi “Midride vaimne tervis” (teemad – tervis, heaolu) kuuluvad õpetajad Marika Rohelpuu, Piia Toom, Raili Eller, Ursula Tohver, Katrin Metslang, Elsa Nagel, eripedagoog Maris Tee, logopeed Kristel Lempu ja õpetaja abi Imbi Vilpo, tugiisik Evely Paklinski.

 • MEIE KESKKONNA PÕHIMÕTTED

Tegutseme parema keskkonna hüvanguks!

Väiksem jalajälg!

Täiskasvanud on minule eeskujuks, nende teadlikus ja oskused aitavad meil loodust hoida ja armastada. (Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 4/ 28.10.2019)

 • KESKKONNAKÄPP

2016-2017 toimus lasteaias keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamise ja targa tarbimise teema-aasta, mille tegevuste eest saime Keskkonnaministeeriumi tunnustuse “Keskkonnakäpp 2018” Targa tarbimise valdkonnas:

https://www.facebook.com/keskkonnakapp

 • ROHELINE LIPP

Meie lasteaeda tunnustatakse Rohelise lipuga 05.06.2020

Vaata https://midrimaa.luunja.ee/meid-tunnustatakse-rohelise-lipuga/