Roheline kool

Vaata meie tegemised 2018 ja 2019: Midrimaa blogi 

2020. aasta tegutsemine on nähtav meie kodulehe pealehel “Meie tegemised” all märkega RK ehk ROHELINE KOOL. Kuna hoolime igapäevaselt meid ümbritsevast keskkonnast, kaaslastest, iseendast ja oma tervisest, siis on need teemad lõimitud meie tegemistesse.

Programm Ecoschools global/ Rohelise kool on ülemaailmne ja selles osaleb ligikaudu 53 000 lasteasutust 67 maalt. Programmi eesmärgiks on aidata lastel ja noortel kujuneda jätkusuutlikult mõtlevateks keskkonnateadlikeks inimesteks.

Ülemaailmselt juhib programmi Foundation for Environmental Education (FEE). Eestis juhib programmi Eesti Looduskaitse Selts (ELKS), olles FEE täieõiguslik liige. ELKS on sõlminud programmi tegevuste koordineerimiseks koostöölepingu  Tartu Keskkonnahariduse Keskusega. Programmi Eesti koordinaator on Eeva Kirsipuu – Vadi , SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus, eeva.vadi@gmail.com .

2018 oli programmiga liitunud 75, 2019 a. 134 õppeasutust üle Eesti. Meie lasteaed liitus 22.09.2018. 

Edukas tegevus põhineb juhtkonna ja kõigi töötajate osalemisel, peredega (hoolekoguga) koostööl ja laste  kaasamisel otsustusprotsessidesse.

 • Programmil on 3 elementi: 

1.Seitsmest sammust koosnev strateegia;

2.Käsitletavad teemad;

3.Rohelise lipu taotlemine kui selle kriteeriumid on täidetud.

 • Strateegia 7 sammu on:
 1. Keskkonnatöörühma moodustamine
 2. Keskkonnaülevaatuse tegemine
 3. Tegevuskava koostamine
 4. Monitooring ja hindamine
 5. Tegevuste sidumine õppekavaga
 6. Teavitamine ja kaasamine
 7. Keskkonnapõhimõtete väljatöötamine ja järgimine.
 • Programmi 12 teemat on:
 1. Elurikkus ja loodus
 2. Tervis ja heaolu
 3. Globaalne kodakondsus
 4. Prügi
 5. Vesi
 6. Meri ja rannik
 7. Kooliõu
 8. Kliimamuutused
 9. Jäätmed
 10. Toit
 11. Energia
 12. Transport

Aastas tegeldakse vähemalt 3 teemaga. Vastavalt Keskkonna töögrupi koosoleku otsusele (protokoll nr 1/24.09.2019) tegeleme 2019/2020 õppeaastal põhjalikumalt teemadega:

 1. Elurikkus ja loodus, toetuseks on programm „Suur taimejaht“
 2. Tervis ja heaolu
 3. Õueala
 • Keskkonna töögrupi koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat, töögrupi juht õpetaja Tiina Pern, liikmed õpetajad Marie Ivanova, Kristi Kull, eripedagoog Janeli Rohtla, õpetaja assistent Monika Metsoja, õpetaja abid Imbi Veider, Lea Muuli, kaasatud on lapsevanem Katrin Kase.
 • Infot programmi kohta leiab  http://www.ecoschools.global

https://www.facebook.com/groups/1667755883520357/

 • 2016-2017 toimus lasteaias keskkonnahoidliku mõtteviisi kujundamise ja targa tarbimise teema-aasta, mille tegevuste eest saime Keskkonnaministeeriumi tunnustuse “Keskkonnakäpp 2018” Targa tarbimise valdkonnashttps://www.facebook.com/keskkonnakapp

www.envir.ee/…/uudis…/keskkonnak2pa-konkursi-laureaadid-2018

SÄÄSTLIK JA TARK TARBIMINE 2016-2017 ÕPPEAASTA LÄBIV TEEMA

SÄÄSTLIK MAJANDAMINE KUI MÕTTEVIIS LUUNJA LASTEAIAS MIDRIMAA

Täiendav toetav täpsustav lisamaterjal teema-aastal

 

Protokollid:

2018/2019 aasta:

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr1_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr2_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr3_2018/19

Targa_tarbimise_töögrupi_protokoll_nr4_2018/19

2019/2020 aasta:

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr1_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr2_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr3_2019/20

Keskkonna_töörühma_protokoll_nr4_2019/2020

Keskkonna töörühma protokoll nr 5 2019-2020

Keskkonna töörühma koosoleku protokoll nr 6

Laste nõukogu protokoll nr 1

Laste nõukogu protokoll nr 2