Tugispetsialistid

Meie logopeed ja eripedagoog lähtuvad oma töös lasteaia põhimõtetest ja nende töökorraldus on järgmine:

Tugispetsialistid hindavad iga õppeaasta alguses vajadusel laste kõne ja tunnetustegevuse arengut. Samaaegselt viivad laste arenguvaatluseid läbi ka rühmaõpetajad. Septembris-oktoobris toimuvad tugispetsialistide ja rühmameeskondade ümarlauad. Arutletakse läbi laste arengusuunad, fikseeritakse tugiteenuste (logopeed, eripedagoog) vajadus ning täiendavate tugimeetmete rakendamine (individuaalne arenduskava, erimetoodikad, perevestlused, nõustamised). Tugispetsialistid teavitavad lisatuge vajavate laste vanemaid lisatoe võimalusest lasteaias (Eliisi teel). Vajadusel lepitakse kokku vestlus/ nõustamine. 
Tugispetsialistide igapäeva töö osa on ka rühmaõpetajate nõustamine – õppe jõukohastamine, vahendite valik, õppevahendite koostamine, jagamine jms. Kogu õppeaasta jooksul toimuvad vajaduspõhised tugispetsialistide ja rühmameeskondade koostöö ümarlauad, vajadusel on ühinema kutsutud ka lapsevanem.  Lapsevanema ja/või rühmaõpetajate soovil osalevad tugispetsialistid ka tutvumis- ja arenguvestlustel. 
Tugispetsialistid viivad lisatuge vajava lapsega tööd läbi individuaalselt, grupitegevusena või rühmatunnis. Tegevuse sisu on lapsevanemale nähtav Eliisi keskkonnas.  Lapsevanema roll lapse arengu toetamisel  ja õpitud oskuste kinnistamisel on ülioluline. Seetõttu viivad tugispetsialistid lapsevanemate nõustamisi läbi kogu õppeaasta jooksul ning kokkuleppeliselt saadetakse vanematele oma lapse  arengu toetamiseks lisaülesandeid.   

Tugispetsialistidega saab ühendust võtta Eliisi keskkonna kaudu või e-maili teel: 

logopeed Kristel Lempu  kristel.lempu@midrimaa.edu.ee
eripedagoog Maris Tee  maris.tee@midrimaa.edu.ee