Terviseedendus

Luunja Lasteaed Midrimaa liitus TEL- võrgustikuga.  Alates 11.juunist 2014 kuulume Tervist Edendavate Lasteaedade hulka. 

Arvestame oma tegevuses neid põhimõtteid ja valdkondi, mille kaudu on võimalik mõjutada laste tervist ja arengut, tegevused on planeeritud, süsteemsed ja lähtuvad konkreetsetest vajadustest.
Meie lasteaias tegutseb alates novembrist 2013 tervisemeeskond, kelle eestvedamisel viiakse läbi tervist edendavaid üritusi kogu lasteaiaperele.

2018. aastal liitusime ka ülemaailmse programmiga Roheline kool ja valisime üheks teemaks “Tervis ja heaolu”.
Laste tervise hoidmine ja tugevdamine ning terviseteadliku käitumisviisi kujundamine on Luunja Lasteaed Midrimaa üks põhiväärtusi.

Terviseteemadel loe:  www.toitumine.ee, www.nutridata.ee, www.terviseinfo.ee, www.tai.ee