Kiusamisest vabaks

Programmi „Kiusamisest vabaks“ eesmärk on luua lasteaia laste vahel üksteist arvestav ja kaasav suhe, luua kiusamist ennetav käitumiskultuur, kus suhtutakse üksteisesse sallivalt ning austavalt. Oluline on, et lapsed hoolivad üksteisest, kiusamise korral sekkuvad ja kaitsevad kaaslast, kes ise seda ei suuda.
Programm põhineb 4 inimlikul väärtusel: sallivus, austus hoolivus ja julgus.
Sallivus – näha ja arvestada lasterühmas esinevaid erinevusi, kohelda kõiki võrdselt. Näha erinevusi kui tugevusi nii üksiku lapse kui kogu rühma jaoks.
Austus – suhtuda austusega rühma kõigisse lastesse, olla kõigile hea kaaslane. Väärtustada erinevusi, erinevaid isiksusi ja kombeid.
Hoolivus – väljendada huvi, empaatiat, hoolivust ja abivalmidust kõikide laste vastu , hoolimata nende vanusest.
Julgus – olla julge ja hea kaaslane, kes astub ebaõigluse vastu ning jääb endale kindlaks.
Programmil on 3 sihtgruppi: lapsed, lapsevanemad ja lasteaia töötajad.
Programm järgib põhimõtteid:
Täiskasvanud vastutavad laste seas toimuva kiusamise eest.
Kiusamisega tuleb ennetavalt tegeleda.
Kiusamisvastase töö uus sihtrühm on kiusamise pealtvaatajad;

Loe täpsemalt SIIT

Luunja Lasteaed Midrimaa liitus programmiga 2013. aastal (1 rühm). 2014 järgis programmi 2 rühma (Midrilinnud, Midrihiired) , 2015 3 rühma (Midrilinnud, Midrihiired, Midritriinud), 2018 5 rühma (Midrilinnud, Midrihiired, Midritriinud, Midrimõmmid ja Midrikutsud) jne.

Rühmaõpetajatel on valikuvabadus sotsiaalsete oskuste õpetamiseks programmi valikul. 2022/23  rakendavad programmi tegevusi Midritriinud, Midrihiired, Midrilinnud ja Midrimõmmid, elemente kasutavad ka teised rühmad.