Digiõpe

Lasteaias on olemas ning igapäevaselt on rühmades võimalik kasutada arvestades laste vanust ja oskusi alljärgnevaid digivahendeid: Lego Education WeDo, BeeBotid, Ozobotid, Lego Education WeDo 2.0,  Dash ja Dot ja  Makey Makey, Easi-Scope juhtmevaba mikroskoop, 2 maastikurobotit, kõne salvestavad pesulõksud, raadio teel juhitavate maastikuautode komplekt, käsisaatjate komplekt, Sphero BOLT robot, 3 valguslauda, lisaks saalis, koridoris ja lisaks üks (võib rühma viia) dataprojektor, igas rühmas üks tahvelarvuti, rühmades on õpetajatel sülearvutid. Osa neist oleme saanud 2015 ja 2018 Hitsa rahastusprojektide toel.  Lisaks kasutatakse õppetegevustes ka erinevaid Lego komplekte: Steam Park, Meie linn, Jutuvestja ja Matemaatika rong ja süle- ning tahvelarvuteid.

Tegutseme Luunja Lasteaed Midrimaa õppekava  “Digiõppe” valdkonna alusel. See toetab üld- ja valdkondlike oskuste kujunemist lähtuvalt püstitatud eesmärgist, muuhulgas 21. sajandi oskuste kujunemist.

Üldeesmärgid:

 • loome lastele arendava ja kaasaegsete vahenditega tegutsemiskeskkonna;
 • avame laste ees robotite ja programmeerimise kaasaegse maailma, anname esmased töövõtted ja -oskused;
 • rikastame ja mitmekesistame rühmade projektides õppetegevust, rakendame kaasaegseid õppemeetodeid;
 • toome digivahendid rühmade igapäevategevustesse;
 • toetame  lasteaia põhiväärtuste (hooliv, tegutsemishimuline, suhtlev, terve ja rõõmsameelne laps) kujundamist lastes  digivahenditega tegutsedes;
 • anname õpetajatele võimaluse ja julguse enesearenguks omandades ise uusi oskusi, mida lastele edastada, luua õppevara.

Lastest lähtuvad eesmärgid:

 • lapsel areneb mõtlemine ja probleemide lahendamise oskus;
 • lapsel areneb ja rakendub loovus ja kujutlusvõime;
 • laps oskab luua ja mõista põhjus-tagajärg seoseid;
 • lapsel areneb koostöö- ja suhtlemisoskus, hoolivus kaaslaste suhtes ja grupis tegutsemisoskus (üldoskused);
 • laps omandab valdkondlikud oskused tulemuslikumalt digivahendite kaasabil praktilises tegevuses;

Eesmärkide täitmise põhimõtteid:

 • rakendame lapsest lähtuvat tööviisi;
 • laste tegevused on mängulised ja praktilised;
 • lapsed õpivad avastamise, vaatlemise, uurimise ja katsetamise kaudu;
 • arvestame lapse individuaalsuse ja arengupotensiaaliga;
 • järgime rühma eripära;
 • robootilised seadmed jm digivahendid on rühmades igapäevaselt nende kasutamise ajakava järgi olemas;
 • digitegevused on planeeritud, analüüsitud ja nähtavad rühmade projektides Eliisis;
 • tegevused toimuvad väikestes gruppides, arvestades laste võimeid (raskusastmed) ja huvisid;
 • tegevustesse on haaratud kõik meeled;
 • digivahendite kaasabil on lõimitud üldoskused ning erinevad õppe- ja kasvatustöö valdkonnad;
 • toetame laste huvi, õhinat, tegutsemislusti, pakume põnevust.