2022-2023

Teemad, mida käsitleme 2022/2023 (ped koosoleku protokoll nr 1/08.09.22):

 

  1. Elurikkus ja loodus
  2. Tervis ja heaolu
  3. Prügi ja jäätmed
  4. Toit

 

  • TÖÖGRUPP

Rohelise kooli teemad jagasime kaheks:

Rohelise Kooli koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat, kaasates direktor Uuve Jakimaineni ja majandusjuht Kaja Õis´i.

Teemade ELURIKKUS JA LOODUS, PRÜGI, JÄÄTMED eestvedaja on õpetaja Triin Lauk.

Teemadega TERVIS JA HEAOLU, TOIT tegeldakse tervisejuht Pille Viljak ù juhtimisel.

Töögrupid kogunevad teema- ja vajaduspõhiselt ja osalevad kõik sel päeval tööl olevad inimesed, kokkuleppel, et igast rühmast vähemalt üks õpetaja (võimalusel ka õpetaja abi) ja juhtkond.

Pedagoogiline nõukogu 08.09.22

Koosolek 09.11.22

Laste nõukogu nr1 docx

Tervise töörühma koosolek 13.12.22

Keskkonna töörühma koosolek 19.12.22