Meelte kool

Eesti Toitumisnõustajate Ühendus alustas 2019. aastal Eesti lasteaedades uuenduslikku SAPERE metoodikal põhinevat meeltepõhist toiduharidusprogrammi “Meelte kool”.

SAPERE on praktiline viis läbi mänguliste tegevuste õppida tundma oma meeli (nägemine, kompimine ehk suutunne, lõhnataju, kuulmine ja maitsmine), mille kaudu laieneb valmisolek süüa rohkem erinevaid puu- ja köögivilju ning muid kasulikke toitusid.

SAPERE metoodikal põhinev mänguline lähenemine avaldab positiivset mõju laste söömiskäitumisele. [1]

Meelte kool on 20-nädalane (vajadusel ka pikem) praktiline programm. Õpitundide käigus mängitakse, uuritakse, õpitakse tervislikult toituma ja omandatakse head harjumused läbi mänguliste tegevuste ning vahetu kontakti toiduga (erinevate toiduainete ja toitude tutvustamine). Rõhku pannakse ka toidu valmistamisele, kasvatamisele ja päritolu tundmaõppimisele. Kõik harjutused ja ülesanded on üles ehitatud selliselt, et laps õpib tundma, teadvustama ja kasutama oma kõiki meeli.

Abivahendiks kasutatakse Meelte kooli käsiraamatut.

Programm sisaldab SAPERE metoodikal põhinevaid praktilisi tegevusi lastele ja teoreetilist informatsiooni õpetajatele, lisaks juhendeid ja soovitusi toitlustajatele ning lastevanematele.

Meelte kool muudab laste söömiskäitumist ja avardab lastes julgust proovida uusi toitusid!

Lasteaedade sihtrühm on lapsed vanuses 3-7.a.

Kasutatud materjalid:

1 https://www.toitumisnoustajad.ee/koolitused/lapsed-sooma/