2023-2024

2023/2024 teemad (ped koosoleku protokoll nr.2/ 12.10.23:

  1. Elurikkus ja loodus
  2. Prügi ja jäätmed
  3. Kooliõu/ lasteaia õueala
  4. Vesi

Rohelise Kooli koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat, kaasates direktor Uuve Jakimaineni,  majandusjuht Kaja Õis´i ja tervisejuht Pille Viljaku.

Töögrupp koguneb teema- ja vajaduspõhiselt ning selles osalevad kõik sel päeval tööl olevad inimesed, kokkuleppel, et igast rühmast vähemalt üks õpetaja (võimalusel ka õpetaja abi) ja juhtkond.

Varasematel aastatel fookuses olnud teemadega TERVIS JA HEAOLU, TOIT tegeldakse ka tervisejuht Pille Viljak ù ja majandusjuht Kaja Õis´i juhtimisel järjepidevalt edasi, kuna tervist edendava lasteaiana on need meile olulised.