2023-2024

2023/2024 teemad (ped koosoleku protokoll nr.2/ 12.10.23:

  1. Elurikkus ja loodus
  2. Prügi ja jäätmed
  3. Kooliõu/ lasteaia õueala
  4. Vesi

Rohelise Kooli koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat, kaasates direktor Uuve Jakimaineni,  majandusjuht Kaja Õis´i ja tervisejuht Pille Viljaku. Nõukotta kuuluvad rühmaõpetajad Ave Salu, Annika Kallas, Heili Kajaste ja õpetaja abi Imbi Veider.

Töögrupp koguneb teema- ja vajaduspõhiselt ning selles osalevad kõik sel päeval tööl olevad inimesed, kokkuleppel, et igast rühmast vähemalt üks õpetaja (võimalusel ka õpetaja abi) ja juhtkond.

Varasematel aastatel fookuses olnud teemadega TERVIS JA HEAOLU, TOIT tegeldakse ka tervisejuht Pille Viljak ù ja majandusjuht Kaja Õis´i juhtimisel järjepidevalt edasi, kuna tervist edendava lasteaiana on need meile olulised.

Koosolek nr 1 – 18.09.23

Koosolek nr 2 – 25.09

koosolek nr 3 – 16.10.23

Koosolek nr 4 – 30.10.23

Koosolek nr 5 – 21.12.23

Koosolek nr 6 – 29.01.24

Koosolek nr 7 – 26.03. 24

Koosolek nr 8 – 01.04. 24

Koosolek nr 9 – 15.04.24

Protokoll nr 2 12.10.23

Sügisene looduse- ja tervisenädal 2023-24

MIDRIMAA TALVINE TERVISE- JA LOODUSNÄDAL

nooremad MIDRIMAA TALVINE TERVISE- JA LOODUSNÄDAL

Midrimaa rohelised tegevused 2023-24

Midrimaa keskkonna ülevaatus

Õpetajate küsitluse tulemused.

Laste keskkonna ülevaatuse vastused

Rohelise_lipu_taotlusvorm_2024