2019-2020

Tegevused

Lasteaia toitlustamise põhimõtted  – järgime endiselt toitumisterapeutide soovitusi

Lapsed

 • septembris  tervisenädal ja detsembris tervise- ja loodusekuu
 • osavõtt EOK Spordinädalast
 • sügisene spordipäev Luunja kooli võimlas
 • toolide- laudade kõrguste ülevaatus septembris ja jaanuaris
 • osalemine „Õpin õues, tervis põues“ õuesõppepäeval Luunjas- Midrimõmmide rühm
 • osalemine sügisesel Tartumaa lasteaedade spordi- ja tervisepäeval Tartu Ülikooli spordihoones- koolieelikud
 • matkapäev kogu lasteaiale
 • õuemängude kolmapäevad
 • virgutuspausid rühmades
 • rattapäevad rühmadele
 • kätepesu fokusseerimine
 • toitumisküsitlus jaanuaris

Lapsevanemad

 • Info jagamine meili teel (toitumislingid; riietumislingid; kuivatuskapi kasutamine; vee tarbimine)

Personal

 • osalemine TEL suvekoolis Sokkal
 • koolitus- Toitumine lasteaias (majandus, kokk)
 • peronalikoolitus -Toimetulek suhtlemisel
 • jõusaaliaeg Luunja võimlas – T ja N
 • liikumislõunad- igal neljapäeval
 • käteparafiini protseduurid soovijatele
 • novembris räätsaretk Vitipalus
 • Aeg maha- laululõuna jõuludeks
 • sõudeergomeetrite võistlusest osavõtt
 • novembris gripivaktsineerimine kogu personalile
 • ergonoomikavahendid kööki, arvutitööle