Tunnustamine

Lasteaeda on tunnustatud

2022 rahvusvaheline tunnustus Roheline lipp

2022 Taimse Teisipäeva tunnustus aktiivse panustamise eest Eesti laste keskkonnasõbralikuma ja tervislikuma toidulaua kujundamisse taimse teisipäeva kooliprogrammi kaudu.

2022 tunnistus 5. tervise edendamise ja õuesõppepäeva “Õpin õues, tervis põues” tubli osalemine (Tartumaa Tervise Nõukogu, Tartumaa Omavalitsuste Liit, Kambja Lasteaed Mesimumm)

2021 Tartumaa aasta õppeasutuse juht – Uuve Jakimainen

2021 Tartumaa aasta haridustegu  “Väärtusjuttude raamat ja -mängud”

2020 „Hea lasteaia edendaja 2020“  Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustus järjepideva väärtuskasvatuse töö ning kogu lasteaiapere kaasamise eest. https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/head-koolid-lasteaiad-2020

2020 rahvusvaheline tunnustus Roheline lipp

2020 VVV matkamängu võitja Midrilindude rühm (matk “Elurikkus Luunjas”) -Vapramäe – Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tunnustus

2019 Väljapaistva tegevuse eest laste tervist ja turvalisust toetava elu ning mõtteviisi arendamisel Tartumaal Tartumaa Omavalitsuste Liidu tunnustus

2019 osalemise eest üle-eestilises kampaanias “Hambad puhtaks” – Eesti Hambaarstide Liidu, Eesti Haigekassa ja Suukooli tunnustus

2019 VVV matkamängu võitja Luunja Lasteaed Midrimaa Midrihobude rühm “Midrihobude 5 meelt lähevad matkale” – Vapramäe – Vellavere-Vitipalu Sihtasutuse tunnustus

2018 “Hea lasteaia edendaja 2018” Tartu Ülikooli eetikakeskuse tunnustus laste sotsiaalsete oskuste arendamise, tõhusate tugisüsteemide kujundamise ja teadliku väärtusarenduse eest https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/2018

2018 H.Parsi nim animafilmide festival Midrimõmmide rühm lasteaedade arvestuses (18 filmi) III koht film “Igavene suvi Midrimaal” (juhendajad õpetajad  Helena Jaansalu ja Evelin Leppik http://tarvastu.vil.ee/uudised/h-parsi-nim-v-animafestival-toi-kokku-multikategijaid-ule-eesti/

2018 Lumest ja lumele 112 Häirekeskuse vabariiklikul konkursil 8 parima hulgas ja  “Aga MINA” põrandamängu võitja https://www.facebook.com/events/289656381765483/permalink/401112627286524/

2018 vabariiklikul konkursil Keskkonnakäpp 2018 lasteaedade sihtrühmas kategoorias Tark tarbija laureaat konkursitööga “Kasti-Kati teise ringi tegevuskobar” http://www.xn--keskkonnakpp-pcb.ee/2018-aasta-laureaadid

2018 Tartumaa Omavalitsuste Liidu tunnustus “Tartumaa aasta õppijasõbralik tööandja 2018” http://www.tartumaa.ee/

2017 Häirekeskuse eriauhind pimeduses nähtava 112 eest

2016 Rahvatervise Akadeemia 5-10aastaste laste terviseedenduslike loovtööde konkursil “Terviseturniir”

2015 Häirekeskuse vabariiklikul konkursil Euroopa 112 päeval lumest-lumele 112 tegemise ja väga meeleoluka foto eest

2014 Tervist Edendav lasteaed http://www.terviseinfo.ee/tervise-edendamine/lasteaias/tervist-edendavate-lasteaedade-tel-vorgustik/

2013 “Hea lasteaia rajaleidja 2013” Tartu Ülikooli Eetikakeskuse ja Teadus- Haridusministeeriumi konkursil http://www.eetika.ee/et/hea-kool/2013

Lasteaed tänab                                                                                                    

Luunja Lasteaed Midrimaa valib igal aastal nii pedagoogilise kui ka abistava personali hulgast töötaja, kes kolleegide arvates on lasteaias ühiseid väärtusi aasta jooksul enim kandnud ning teistele jaganud.

2022 “Aasta midrimaalane” majandusjuht Kaja Õis

2020 Uuriv-teaduspõhine midrimaalane ja lastega õues õppija Midrilindude õpetaja Tiina Pern

2020 Teadlikult lapsest lähtuv õpetaja, kõige rõõmsameelsem, avatum, koostöisem, parim märkaja, kiitja Midritriinude õpetaja Ursula Tohver

2020 Aasta tegu: õueala korrastus/uuendus, aiandi loomine ja rohelise mõttelaadi eestvedamine kogukonnas, keskkonnateadliku käitumise õpetamine läbi laste

2019 Tartumaa aasta tugispetsialist Riin Tamm

2018 „ Aasta midrimaalane-kriisimentor“ eripedagoog Riin Tamm

2017 „Aasta midrimaalane“ Midritriinude õpetaja-assistent Monika Metsoja
Tartumaa aasta õppeasutuse juht Uuve Jakimainen

2016 “Aasta parim areneja” majandusjuhataja Ester Pill
Tartumaa aasta õpetaja Raili Eller

Tartumaa aasta suunaja Kristel Lempu

2015 “Aasta areneja” muusikaõpetaja Helen Seppa

2014 „Aasta midrimaalane” Midrihiirte õpetaja Liivi Raudsik

Tartumaa aasta õpetaja nominent Ursula Tohver

2013 “Aasta kolleeg” liikumisõpetaja Pille Viljak

„Aasta midrimaalane“ majaperenaine Imbi Vilpo

2007 Tartumaa aasta õpetaja Tiina Pern