2020-2021

Tegevused

Lapsed

 • Suureneb õuesoleku aeg nii personalil kui ka lastel: lapsi võetakse hommikul vastu ja saadetakse õhtul koju õues;
 • Terviseteema (nii füüsiline kui ka vaimne, väärtused) on igapäevaselt rühmade projektidesse lõimitud. Mõne rühma projekt on ka lausa sellele teemale üles ehitatud: Midrikutsudel „Mina ise“, Midrikiisudel „Kas kuuled, näed, tunned?“, „Superkangelane ei karda ohte?“, Midritriinud „Sõbrad
 • Sügisese tervisenädala raames toimus lastele koostöös kohaliku Luunja Vabatahtliku Jõepäästega veeohutuse õpituba;
 • Koostöös Päästeametiga koolieelikute õppeprogramm Tulest targem“ õues.
 • Õenduspraktikandi aevastamise koolitus MLi rühma lastele (film, praktiline pritsimismäng, viktoriin ja tunnistused).
 • Koolieelikud osalesid Limpa suusakoolis.
 • Toimusid tervise- ja loodusenädala tegevused kõikidele rühmadele, näiteks sügisel oli peateema „Meie väärtused“
 • Seemnepurkide kasutamise taaselustamine rühmades toidu mitmekesistamiseks.
 • Koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega laste töötoa „Eestimaised moodsad maitsed“ läbiviimine – hummuse valmistamine, erinevate hummuste degusteerimine (lapsed, töötajad, vanemad).

Personal

 

 • Vaimse tervise ja heaoluga tegeleb nii tervisejuht koos tervise töögrupi kui ka väärtuste töögrupp: Analüüsisime koostöös ja põhjalikult oma väärtuste arengut ning hetkeseisu, mis on vaimse heaolu aluseks ning esitasime oma töö TÜ Eetikakeskusele. Meid tunnustati tiitliga „Hea lasteaia edendaja 2020“ (tunnustades järjepidevust ja koostööd).
 • Vaimse heaolu tagamiseks oleme loonud tööriista – väärtusraamatu (2019-20), mille sisu praktiseerimiseks oleme välja mõelnud üle 100 väärtusmängu, sel aastal toimus nende läbimängimine ning kohandamine.
 • Tervist edendavate lasteaedade võrgustiku tegevustes osalemine (koolitused, infomaterjalid jm).
 • Liikumisringid personalile regulaarselt aasta jooksul 1 kord nädalas.
 • Südamesammud Veneetsiasse- kevadine sammulugemis- üleskutse personalile. Teekonna jälgimine ja tutvumine kohalike oludega.
 • Keskkonna ülevaatus rühmades tervise ja istumise seisukohalt (toolid).
 • Luunja valla kriisijuhtimise koolitusel osalemine (juhtkond, tervisejuht).
 • Personali tervisekontroll töötervishoiu arsti juures (8 inimest).
 • Töötajate tervise hoidmiseks ja säilitamiseks õigete õueriiete eelarvepõhine muretsemine.
 • Töötajate vaimse heaolu hoidmiseks toimus sügisel ühine matkapäev Age orgu, Emajõe lodjakoja külastus ning töötoad ja talvel õhtune tõukekelgumatk Taevaskojas.
 • Teadlik lasteaia menüü arendus, analüüs ja ettepanekud toitumisnõustaja R. Õigemeele poolt. Arutelud, järeldused, parendustegevuste planeerimine.