Õpi- ja kasvukeskkond

Luunja Lasteaed Midrimaa lastele on loodud võimalused tegutseda oma rühmaruumides, koridorides, lasteaia õuealal ja Luunja alevis. Väärtustame tegevuskeskkkonna laiendamist põhimõttel „Keskkond õpetab“ ja toetame väljasõite ning õppekäike Luunja vallas ning kaugemalgi Tartumaal.

Rühmaruumid koosnevad mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruumist. Mänguruumid on jaotatud tegevuskeskusteks, osad neist on püsivad (kodu, auto- ja ehitusnurk, raamatunurk jne, kus täiendatakse vahendeid), teised keskused luuakse vastavalt rühmade projektiteemadele lühemaks perioodiks.

Lasteaia koridoris ja treppidel on  avatud siseterviserada Rõõmsa Ratsu Rada vt   terviserajad.ee.

Liikumiskoridor, liikumismängud ja treppidel kujundid võimaldavad tegutsemist ka väljaspool rühmaruume ja toetada väärtuste kujundamist läbi praktiliste tegevuste. Logopeedil on oma tööruum ja eripedagoog tegutseb väikeste lastegruppidega või individuaalselt tunnetustoas.

Õuekeskkond on rikkalik, mitmekesise valikuga ja pidevalt arenev – 2013 lisandus õuesõppemaja, 2014 sõimeala, 2015 laste madalseiklus – Tarzanirada, 2016 jalgratta ringrada – “vormelirada” ja unikiviga lipuplats – keksuväljak, 2017 tegevusseinad, 2018 tunnetusrada. Lisaks kaasaegsed ronimisatraktsioonid, kiigud, liivakastid, palliplats ning mängumajad rollimängudeks.  Maalähedase,  loodust ning taaskasutust väärtustava lasteaiana oleme ise koos lastega ehitanud õuealale pajuonnid, kogukonna kaasabil ronimiseks ja tasakaalumängudeks on palgirada ning õpetajate koostöös ning õueala töögrupi eestvedamisel on loodud taaskasutusmaterjalidest tegevusseinad.

Luunja alevis tegutsevad lapsed roosiaias, mõisapargis, Emajõe kaldal, rannaalal, Luunja Keskkooli staadionil ja võimlas.

2017/2018 Keskkonna areng rühmades

2019/2020 Keskkonna areng MHO projektis

Keskkonna areng MKU projektis

Keskkonna areng MLI projektis