Õpi- ja kasvukeskkond

Alates 2021-22 õppeaastast tegutseb lasteaed kolmes majas. Kuus rühma asuvad Lohkvas Pajula teel, noorem sõimerühm tegutseb Luunjas pargi kõrval ja kaheksas rühm Kavastus.

Lastele on loodud võimalused tegutseda oma rühmaruumides, koridorides ja õuealal. Väärtustame tegevuskeskkkonna laiendamist põhimõttel „Keskkond õpetab“ ja toetame väljasõite ning õppekäike Luunja vallas ning kaugemalgi Tartumaal.

Rühmaruumid koosnevad mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruumidest. Mänguruumid on jaotatud tegevuskeskusteks, osad neist on püsivad (kodu, auto- ja ehitusnurk, raamatunurk jne, kus täiendatakse vahendeid), teised keskused luuakse vastavalt rühmade projektiteemadele lühemaks perioodiks, kõikides rühmades on ronimisvõimalused. Pajula tee koridoris rõõmustavad lapsi ronimissein, kõverpeeglid, raamatukoguke ja diginurk erinevate robootiliste vahendite ja projektoriga.

Logopeedil ja eripedagoogil on oma tööruumid.

Õuekeskkonnas Pajula teel on kaasaegsed ronimisatraktsioonid, kiigud, liivakastid, tegevusseintega õuesõppemaja, Tarzani liurada ja mägi. Paigaldame ka mängumajad rollimängudeks.  Lapsed liiguvad kergliiklusteel ja kasutavad erinevaid Tartu linna võimalusi.

Luunja õuealal on sõimelastele eakohased kiigud, liumägi, liivakast ja peenrakastid, lisaks tegutsevad lapsed roosiaias, mõisapargis, Emajõe kaldal, rannaalal.

Kavastus on suur õuealal, kus lisaks kaasaegsetele ronilatele on erinevad kiigud, liivakast, õuemaja, mäeke, väliköök, peenrakastid ja isadega koostöös valminud bussike. Lisaks on lastel võimalik tegutseda Kavastu pargis ja Emajõe kaldal.