Õpi- ja kasvukeskkond

Lastele on loodud igakülgsed võimalused tegutseda oma rühmaruumides, koridorides ja õuealal.

Rühmaruumid koosnevad mängu-, magamis-, riietus- ja tualettruumidest. Mänguruumid on jaotatud tegevuskeskusteks, osad neist on püsivad (kodu, auto- ja ehitusnurk, raamatunurk jne, kus täiendatakse vahendeid), teised keskused luuakse vastavalt rühmade projektiteemadele lühemaks perioodiks, kõikides rühmades on ronimisvõimalused.

Koridorides on erinevate geomeetriliste kujunditega mitmevärviline liikumisrada, peenmotoorika arendamiseks toppimismängud, kangaribade põimimismäng, patsimäng, pallidega arvelaud, joonistamiseks valge tahvel, seina- ja laualego. Lisaks on ehitamiseks suured pehmed kujundid ja rongi- ja autoradadega tegevuslaud.

Tegutseda saab digitoas, kus on lisaks digivahenditele ka hulk raamatuid ja lavastusmänguvahendeid.

Lasteköögis on töövahendid kokandustegevusteks.

Vaikusetoas on võimalus tegutseda individuaalselt või väikese grupiga.

Logopeedil ja eripedagoogil on oma tööruumid.

Suurte midride toas on võimalik läbi viia arenguvestlusi vanematega või muid arutelusid väikeses grupis.

Lasteaial on suur saal liikumistegevusteks, kus lisaks erinevatele väiksematele tegevusvahenditele on ka ronimissein, muusikakeskus ja projektor.

Muusikasaalis toimuvad rühmade muusikategevused, saali saab lükanduksega  muuta suuremaks ruumiks, ühendades selle digitoaga.

Õuekeskkonnas on kaasaegsed ronimisatraktsioonid, kiigud, liivakastid,   toruga mägi, palliplats, maabatuudid, rollimängudeks mängumajad,  õuesõppemaja, liivamaja. Ratastega saab osavust harjutada trikirajal.

Luunja õuealal on sõimelastele eakohased kiigud, liumägi, liivakast.

Lisaks liiguvad lapsed kergliiklusteel, roosiaias, Luunja pargis,  sadamas ja sealsel puhkealal.

Väärtustame tegevuskeskkkonna laiendamist põhimõttel „Keskkond õpetab“ ja toetame väljasõite ning õppekäike Luunja vallas ning kaugemalgi Tartu linnas ja Tartumaal.