2021-2022

Teemad, mida käsitleme 2021/2022 (ped koosoleku protokoll nr 2/23.09.21, keskkonna tg nr 1/02.11.21):

  1. Elurikkus ja loodus
  2. Tervis ja heaolu
  3. Prügi ja jäätmed
  4. Toit
  • TÖÖGRUPP

Rohelise kooli teemad jagasime ära 3 töögrupi vahel.

Rohelise Kooli koordinaator Midrimaal on õppejuht Lia Raat.

Keskkonna töögrupi (teemad – elurikkus, loodus, prügi, jäätmed) juht on õpetaja Triin Lauk, liikmed õpetajad  Ksenija Helm, Tiina Pern, Marie Ivanova, Jana Šmatov, Annely Kutkina, õpetaja abid Monika Metsoja, Heili Krill, Lea Muuli, Sandra Sepp  Kaasatud on lapsevanemad Katrin Kask ja Elo Hermann.

Töögrupi “Füüsiline tervis ja toit” (teemad – tervis, heaolu, toit, jäätmed) juht on õpetaja Pille Viljak, liikmed õpetajad Emma Koiduaru, Kulla-Karin Laurend, Annika Kallas, õpetaja assistent Triin Ivanov, õpetaja abid Merje Konstantinova, Imbi Veider, tugiisik Sirli Laksaar, majandusjuht Kaja Õis, Kokk Liili Tenno ja koka abi Karolin Kask.

Töögruppi “Midride vaimne tervis” (teemad – tervis, heaolu) kuuluvad õpetajad Marika Rohelpuu, Piia Toom, Raili Eller, Ursula Tohver, Katrin Metslang, Elsa Nagel, eripedagoog Maris Tee, logopeed Kristel Lempu ja õpetaja abi Imbi Vilpo, tugiisik Evely Paklinski.

Keskkonna protokoll. nr 1 odt

Ped koosolek nr 2

Töögruppide ühisprotokoll okt 2021

Laste nõukogu koosolek nr 1