Projektid

HITSA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus on rahastatud projektid: […]
KIK
SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid: […]
ILOP
Algatus “Igal lapsel oma pill” on kutsutud ellu kingitusena Eesti Vabariigi 100. juubeliks. […]
Innove
Taotlusvoorus eraldas Sihtasutus Innove lasteaia projektile „Ühise tegevuskultuuri loomine lapsest lähtuva õpikäsitluse teel“ elluviimiseks 2988 euri. Projekti eesmärgid: – Lapsest lähtuva tegevuskultuuri omaksvõtmine; – Kaasvava haridusega seoses koostöise, meeskonna loomine. […]
PRIA
PRIA toetatud projektid: […]
KOV
Projektid koostöös kohaliku omavalitsusega: […]
Emajõe-Suursoo keskus
Laste loodusraja tegemine koostöös Emajõe- Suursoo keskusega 2014. […]
Luunja Maanaiste Selts
Tartu- Maarja 20 rahvarõivaste komplekti tegu koostöös Luunja Maanaiste Seltsiga 2013. […]