Kasulik teada, kui laps läheb lasteaeda

Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine).

Lasteaiakoha taotlemiseks pöördub lapsevanem Luunja valda. Luunja valla lasteaiajärjekord on kantud haridusteenuste e-keskkonda ARNO. Lasteaiakoha sooviavaldusi saab esitada otse ARNOs: https://luunja.ee/lasteaiajarjekord

Lasteaiatasu koosneb koha- ja toitlustustasust.

2023.a on osalustasu  43,50 eur kuus. (Luunja vallavolikogu määrus 19.detsember 2013 nr 76).  

https://luunja.ee/kohatasu-maksmine

Lapse toidupäeva maksumus on 2,47 eur kuus.