Kasulik teada, kui laps läheb lasteaeda

Lapse lasteaeda mineku aja üle otsustavad vanemad. Soovitav, et laps tuleks toime lihtsama eneseteenindamisega (näiteks mõningane riidesse panemise oskus, tassist joomine ja lusika kasutamine).

Lasteaiakoha taotlemiseks pöördub lapsevanem Luunja valda. Luunja valla lasteaiajärjekord on kantud haridusteenuste e-keskkonda ARNO. Lasteaiakoha sooviavaldusi saab esitada otse ARNOs: https://luunja.ee/lasteaiajarjekord

Lasteaiatasu koosneb osalus- ja toitlustustasust.

2019. a on osalustasu 32.40 eur.

2020.a on osalustasu 34.68 eur (Luunja vallavolikogu määrus 19.detsember 2013 nr 76)

Lapsevanem tasub osalustasu 11 kuu eest. Juulikuu eest, kui lasteaed on suletud, lapsevanem osalustasu maksma ei pea.

Lapse toidupäeva maksumus on 1,50 euri (alus: Luunja La Midrimaa hoolekogu otsus 01.10.2015).