KIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid:

2019 “Talvine õpirännak Luunjas”  – 903 eur

Eesmärgid:

 • läbi viia õpetajate koolitused erinevates elukeskkondades, mille tagajärjel õpetaja mõtestab oma tegevused loodussäästlikult, väärtustab loodust, on eeskujuks ja õhinapõhine õues lastega tegutseja;
 • väärtustades Luunja elurikkust, viia läbi perepäev.

Tegevused:

 • Aktiivtegevuslik õppepäev personalile Vapramäe-Vellavere-Vitipalu looduskeskuses;
 • Koolitus pedagoogidele “Lasteaia õpiõue rajamine”

2018 “Viie meelega looduses”  – 740 eur

Eesmärgid:   

 • viia laste keskkonnalased õppetegevused läbi erinevates looduskeskkondades;
 • kujundada ökoloogilist mõtteviisi;
 • läbi laste propageerida peredele looduskeskuseid;                                                       
 • laps oskab kasutada erinevaid meeli, suudab ümbritsevat neid rakendades jälgida           ja märgata;   

Tegevused:

 •  õppeprogrammis “Sügisprogramm” osalemine Alam-Pedja looduskaitsealal Selli-Sillaotsa õpperajal (5-6a lapsed;
 • õppeprogrammis “Suur järv Peipsi” osalemine. Praktilised tegevused Peipsi järve ääres. Näituse “Peipsi järve elu tuba” külastamine, erinevate ülesannete lahendamine (6-7a lapsed);
 •  õppepäeval “Meeltega maale” Latika mahetalus tegutsemine (4-5a lapsed);                          

2017 “Imäjõel on paljoh nägo”  – 450 eur                                                     

2017 “Midrimaalased TEISEL ringil”  – 700.80                                              

2016 “Midrimaalased Veeriiki avastamas” – 489.70                                      

2015 “Midrimaalaste avastushetked igas päevas” – 544.80                          

2014 “Midrimaalaste avastusretked mängult ja päriselt”  – 601.80              

2013 “Midrimaalaste avastusretked Emajõel mängult ja päriselt” – 7720.20