Lugemiskoer Luunjas

  1. mail kutsusime Luunja raamatukokku lastega kohtuma lugemiskoera koos oma perenaise Jane Jaggoga. Raamatukokku läksid seekord 5-6a Midrihiirte ja 6-7a Midrilindude rühma lapsed, kellele lugemine väga meeldib ning kes tähemaailmas juba päris ladusalt toimetavad. Kohtumise alguses saime teada, kes on lugemiskoerad. Lapsed arutasid omavahel enne kohtumist, et kas tõesti koer osakab lugeda ja rääkida. Ühiselt arvasime, et küllap ta saab aru, mida laps talle loeb ja kuulab huviga.

Jane Jaggo selgitas meile, et sõbraliku koera juures veerib lugemisraskustega laps tähed kokku palju ladusamalt. Koer pole kärsitu, ei hakka pragama, kui viga sisse tuleb, koeral on aega oodata. Koer aitab lapsel lugema õppida.

Jane Jaggo tutvustas ka oma koera: ligi 3a afganistani hurt nimega Tentel (Al Khabara Extravaganza) on teraapiakoer, oma loomult rahulik, sõbralik, koolitatud tegutsema lastega, oskab käituda ka ootamatutes olukordades, suudab pool tundi rahulikult lebada, talub võõraste inimeste puudutamisi, paitamisi, kallistusi. Koerajuhi ülesanne on aga jälgida koera kehakeelt ja laste tegevust, et ennetada ohtlikke olukordi.

Jane Jaggo sõnul areneb lugemisoskuse kõrval lemmikloomaga koos olles ka lapse empaatiavõime, koera paitamine rahustab. Koeraga saavad koos olla ka need lapsed, kelle perel pole võimalik koera võtta ning need, kes koeri kardavad ja kes teraapiakoera toel saavad hirmust üle.

Kui esmane tutvumine koera ja tema perenaisega oli tehtud, oli lastel võimalus enda poolt valitud raamatust koerale ette lugeda. Iga laps otsustas ise, kui lähedale ta koerale soovis istuda, kas lugeda kõva häälega, vaikselt silmadega või hoopis sosinal.

Pärast lugemist kutsus perenaine meid koos koeraga võimlema. Koer näitas erinevaid liigutusi oma perenaise käsul ette ja lapsed tegid sedasama. Seejärel oli lastel võimalus koera silitada, kallistada ning maiusega tänada. Mõni laps sai koeraga sõbraks esimesest silmapilgust, teisel lapsel võttis suure loomaga harjumine rohkem aega, kolmas eelistas tegevust eemalt jälgida.

Kui peredel on huvi, on Tartu Linnaraamatukogus võimalus veel lugemiskoeraga kohtuda. Uuel õppeaastal kasvab kindlasti ka meie lasteaias uusi raamatusõpru, et taas lugemiskoer ka Luunjasse kutsuda.