Rühmad

Lasteaias on 2017/ 2018 õ-a 7 rühma:

Midrihiired (sõimerühm)
Midrikutsud (sõimerühm )
Midrihobud ( aiarühm)
Midrilinnud (aiarühm)
Midrimõmmid (aiarühm)
Midrikiisud (aiarühm)
Midritriinud (koolieelikute rühm)