KIK

SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt rahastatud projektid:

2022 “Midrimaa lapsed uurivad 2022 sügisel elurikkust õuemurus” 200.-

Eesmärk on Luunja Lasteaed Midrimaa koolieelikute grupi (25 last kahest rühmast) osalemine Tartu loodusmaja ühes õppeprogrammis “Elurikkus õuemurus”

2020 “Putukariigi külastamine Midrimaa väärtuseid kinnistamas” – 545 eur

Eesmärgid:

 • läbi viia koolieelikutele 2 õppeprogrammi: RMK Kiidjärve külastuskeskuse programm “See lummav sipelgariik” ja Tartu Loodusmaja 2Putukad mutukad” Vitipalu õpperajal;
 • lapsed tutvuvad sipelgate kui ühiseluliste putukate elu-oluga ja võrdlevad inimeste ja sipelgate maailma.

2019 “Talvine õpirännak Luunjas”  – 903 eur

Eesmärgid:

 • läbi viia õpetajate koolitused erinevates elukeskkondades, mille tagajärjel õpetaja mõtestab oma tegevused loodussäästlikult, väärtustab loodust, on eeskujuks ja õhinapõhine õues lastega tegutseja;
 • väärtustades Luunja elurikkust, viia läbi perepäev.

Tegevused:

 • Aktiivtegevuslik õppepäev personalile Vapramäe-Vellavere-Vitipalu looduskeskuses;
 • Koolitus pedagoogidele “Lasteaia õpiõue rajamine”

“2018 Viie meelega looduses”  – 740 eur

Eesmärgid:

 • viia laste keskkonnalased õppetegevused läbi erinevates looduskeskkondades;
 • kujundada ökoloogilist mõtteviisi;
 • läbi laste propageerida peredele looduskeskuseid;
 • laps oskab kasutada erinevaid meeli, suudab ümbritsevat neid rakendades jälgida           ja märgata;

Tegevused:

 •  õppeprogrammis “Sügisprogramm” osalemine Alam-Pedja looduskaitsealal Selli-Sillaotsa õpperajal (5-6a lapsed;
 • õppeprogrammis “Suur järv Peipsi” osalemine. Praktilised tegevused Peipsi järve ääres. Näituse “Peipsi järve elu tuba” külastamine, erinevate ülesannete lahendamine (6-7a lapsed);
 •  õppepäeval “Meeltega maale” Latika mahetalus tegutsemine (4-5a lapsed);

2017 “Imäjõel on paljoh nägo”  – 450 eur

2017 “Midrimaalased TEISEL ringil”  – 700.80

2016 “Midrimaalased Veeriiki avastamas” – 489.70

2015 “Midrimaalaste avastushetked igas päevas” – 544.80

2014 “Midrimaalaste avastusretked mängult ja päriselt”  – 601.80

2013 “Midrimaalaste avastusretked Emajõel mängult ja päriselt” – 7720.20

kik