Innove

Sihtasutus Innove projekt 2018

el_struktuuri-_ja_investeerimisfondid_horisontaalne

Taotlusvoorus eraldas Sihtasutus Innove lasteaia projektile „Ühise tegevuskultuuri loomine lapsest lähtuva õpikäsitluse teel“ elluviimiseks 2988 euri.
Projekti eesmärgid:
– Lapsest lähtuva tegevuskultuuri omaksvõtmine;
– Kaasvava haridusega seoses koostöise, meeskonna loomine.
Projekti tegevused:
– Erinevate lapsest lähtuvate metoodikatega tutvumine Rakvere ja Viljandi lasteaedades;
– Loengusari koos videotreeninguga „Kuidas seada piire“
– Meeskonna arenguseminar
Projekti tulemus:
– Toimunud diskussioonid lapsest lähtuvate metoodikate ja sotsiaalsete õpioskuste kujundamise edulugudest (praktilised kogemused ja pedagoogilise kirjanduse lugemine);
– „Hea praktika“ ideed on oma praktiktilises kasutus;
– Olemas valmisolek printsiipide (kokkuleppete) tegemiseks kaasava hariduse edendamisel meie lasteaias.

innove