Algas Midrijutt!

Esimesest septembrist alates on Luunja Lasteaias Midrimaa 131 last .

Jätkame sealt, kuhu kevadel jõudsime, so 21.sajandi oskustega- suhtlemine, loovus, koostöö, Luunja kultuuriruumis orienteerumine ning keskkonnast hoolimine. Hetkeaega arvestades on meil aga olulisem muutus – laste päevas tähtsustame õues olemist. Just nii põnevalt ja karastavalt, nagu tegi seda Sipsik või tänapäevane Lotte.

Oi, kui hea on taas lasteaias olla!

 

Oma aastat alustasime sel sügisel arvult juba 31. tervise- ja loodusnädalaga, mille tegemistesse oli haaratud kogu lasteaed ühise perena ning mida toetasid PRIA ja KIK-i projektid.

Tarkusepäeval etendasid õpetajad eelmisel aastal ühistööna valminud lasteaia väärtusraamatust „Midrijutu“, mille sõnumiks oli tervislik eluviis. Üllatusena vuras muusika saatel lasteaia hoovile jätsiauto, nii oli kõikidel midrimaalastel võimalus ka läbi maitsemeelte tarkusepäeva erilisust tunnetada.

Tundsime , et oma aastat on igati kohane alustada meie jaoks oluliste väärtuste lahtirääkimise, meeldetuletamise, kinnistamise ja peredele nähtavaks tegemisega. Meile on tähtis, et Midrimaa laps ja täiskasvanu on terve, rõõmsameelne, avastus- ja õpihimuline, hoolib endast, teda ümbritsevast keskkonnast ning inimestest ja oskab suhelda. Nende väärtuste kinnistamiseks oli meie õpetajate poolt kevadise eriolukorra ajal loodud üle 100 erineva väärtusmängu, mida lapsed rühmades üheskoos mängisid. Lavastusmängudena etendusid väärtusraamatu lood ja lasteaia trepikodades on nüüd laste ühistööna valminud plakatid, kuhu koondati nii laste kui ka perede mõtteid väärtuskäitumisest ning meie väärtussõnade mõistmisest. Muusikaõpetaja Pillega laulsime ka oma uut väärtuslaulu, mille autor on õpetaja ise.

PRIA projekti raames külastasid meie rühmad erinevaid talusid, kus tutvuti mahetootmise, tervisliku toidu kasvatamise ja koduloomade ning nende eest hoolitsemisega. Tartu Kutsehariduskeskuse koka eriala õpetaja juhendas aga ühes rühmas hummuse valmistamise õpituba. Maanaiste Selts viis läbi hapukapsa tegemise töötuba.  KIK-i projekt viis aga lapsed metsa sipelgate, kui ühiseluliste putukate maailma. Võrdlesime sipelgariigi koostöiseid toimetamisi inimeste tegemiste ning meeskonnatööga. Igal aastal korraldame õuealal ka kepphobuste päeva. Selgi korral olid lastel kodudes ühiselt meisterdatud kepphobused kaasas ning liikumisõpetaja juhendamisel kapati „Rõõmsa ratsu õuerajal“. Meie keskkonnateadlikku tegutsemist hinnati kevadel Rohelise lipu vääriliseks. Täname Luunja valda märkamise ja meile vajaliku kingituse eest, hakkame katsetama oma uut kompostrit.

Meie looduse- ja tervisenädal lõppes ohutuspäevaga. Koostöös Luunja Vabatahtliku Jõepäästega viisime lastele läbi veeohutuse õpitoa ning Häirekeskusega tulekahjuõppuse. Lapsed tegelesid rühmades turvalise ja ohutu käitumise mängulise õppega.

Meie kõigi tervise huvides lükkasime Midrimaa perepäeva sellesse aega, kus taaskord ühise perena toimetada võime. On ju meie lasteaia ühine eesmärk: koostöös ja teadlikult loome lastele päikselised päevad, mis annavad oskused olla hooliv kaaslane, innukas õppija ning tegus kogukonna liige.