Kuu: oktoober 2020

Lõuna päästekeskus kutsus lasteaia vanemaid rühmi (6-7 aastaseid)  taas osalema programmis „Tulest targem“. Meie lasteaiast osalesid koolieelikud Midrilindude, Midrihobude ja Kavastu rühmast. Tegevus toimus lasteaia õuesõppemajas. Programmi eesmärk: läbi eakohaste mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele vajalikud teadmised tuleohutusest. Koolituse […]
Õpetajate päev on eelnevatel aastatel olnud meie lasteaias eelkõige õpetaja ameti propageerimiseks ja lapsepõlve tagasitulemiseks Luunja kooli noortele. Sel õpetajate päeval võtsime fookusesse väärtused. Palusime õpetajate päeva õhtul matkaraja lõkke ääres meenutada igal lasteaednikul, mis on see väärt omadus, mis […]