Info suveaja kohta!

Arvestades lastevanemate küsitlusi ja lasteaia personali suvepuhkuseid on rühmad avatud järgmiselt:

4.-8.juuni avatud 6 rühma

11.-14.juuni avatud 5 rühma

18.-22.juuni avatud 3 rühma

22. juunil on lasteaed avatud kella 15.30.

25.-29.juuni on avatud 2 rühma

Täpsem info ELIIS-is ja lasteaias sissekäikudes.

Lasteaed on suvepuhkusel 2.-29.juulini. 

Ilusat suveaega!

Luunja lasteaed Midrimaa