Kevadine tervise- ja loodusnädal

Märtsis toimunud Midrimaa tervise- ja loodusnädala teemaks oli seekord “Kevad vuliseb, heliseb, säutsub, maitseb ja lõhnab..”, see tähendab kõikide meeltega looduse tajumist.

Keskkonna töögrupi ettepanekul osalesime sel aastal ka rahvusvahelisel veepäeval. Tutvustasime lastele mõistet põhjavesi, arutlesime vee puhtuse hoidmise ning säästliku tarbimise üle. Toimusid rühmade tegevused (katsed ja avastamine) vee omaduste tundmaõppimiseks.

Õuemängude päeval ootasid lapsi õuealal tegevuskeskused erinevate mängudega (“Linnukesed pesas”, „Sabakull“, MÖLKKY, Mõistatuslik tross”, „Kivi keks“, „Kraanamäng“).

Iga loodusnädala juurde kuulub ka matkapäev. Lapsed tuletasid meelde, kuidas matkaks ette valmistuda, matkakotti pakkida. Seekord oli igal rühmal kaasas munakarbist kujundatud aardekarp, kuhu matkal märgatut koguda. Ka peresid kutsusime üles nädalavahetusel matkama minema ja oma avastusi aardekarpi koguma. Matkal käis 67 last oma peredega, mis on 80% sel nädalal kohakäinud lastest – selle üle rõõmustame!

Turvalisuse ja ohutuse päeval tuletasid lapsed meelde liiklusohutut käitumist, uurisid raamatuid, mängisid rollimänge ning käisid praktiliselt linnaliikluses liiklusmärke uurimas ja õigesti sõiduteed ületamas. Koolieelikutele toimus esmaabi koolitus koostöös Eesti Punase Ristiga. Lapsed õppisid sidumist, kannatanu pööramist turvalisse asendisse ja käitumist erinevates situatsioonides.

Nädala jooksul täitusid rühmade külvikastid mulla ja seemnetega. Lapsed kujundasid ja sildistasid oma topse, valmistasid ette mulda, tutvusid seemnetega ning õppisid külvama. Nüüd hoolitseme tärganud taimede eest ja jälgime saabuva kevade märke.

 Loodusnädalal käis koos ka laste nõukogu. Saatsime laste nõukogu liikmed rühmadesse küsimustega, et teada saada, kuidas lastele õuemängude päev meeldis ja mis mänge nad sooviksid õues mängida. Järgmisel päeval vestles Kasti-Kati laste nõukoguga, et täpsustada laste nägemust meie õueala hetke võimalustest. Kogutud infot kasutame õueala edasisel arendamisel.