Külalised lasteaias – jagasime kogemusi

Meie lasteaeda külastasid sel õppeaastal kolm lasteaeda. 21. aprillil käis meie tegemistega tutvumas Võru Lasteaed Punamütsike. Uuriti meie lapsest lähtuvat töökorraldust, st kolme täiskasvanuga tööaega laste aktiivsel ajal, imetleti isevalmistatud õuevahendeid, menüüd, tervisetegevusi. Külalised jälgisid meie õpetajate poolt läbiviidud lahtisi tegevusi õuealal, märgata oli suurt huvi ja positiivsust lasteaia tegemiste vastu.

20170421_094914   20170421_095949

Liikumisõpetaja Pille tervisliku toidu tegevus.

20170421_094954   20170421_095739

Õpetaja Ursula lõimitud tegevus Midritriinude rühma väikese lastegrupiga.

20170421_095058   20170421_095421

Õpetajate Ksenija ja Triinu taimede istutamise tegevus ja sõimeaias Midrilindude tegevus õpetajate Tiina ja Merjega.

20170421_095306   20170421_095533

Midrihobude rühm tegutseb õpetaja Hellikaga õuesõppemajas, aga õpetaja Tiina on toonud lapsed toruseina juurde mängima.

23. mail tutvustasime Otepää lasteaia õpetajatele oma õueala, projektõpet, töökorraldust ning tunnustamissüsteemi. Esitati palju küsimusi ning tunti huvi meie tegemiste vastu.

17. juunil võtsime vastu külalisi Saue lasteaiast Midrimaa. Rõõmustasime, sest 6a tagasi toimunud Midrimaade kokkutulekul nemad osaleda ei saanud. (NB! Korraldasime 2011.a oma 25a. juubeli raames Midrimaa-nimeliste lasteaedade kokkutulek-koolituspäeva, kus osales tookord 4 lasteaeda: Tartu, Viljandi, Orgita ja Luunja Midrimaad). Ligi 40 õpetajat imetlesid meie mitmekesist õueala, kauneid rühmaruume, lisaks tutvustasime neile oma kattuvat tööaega, tööd erivajadustega lastega, tugispetsialistide tegevust ja projektõpet ning avastustoa tegevusi.

20170617_112418    20170617_112429