Laste nõukogu

RK

Midri laste nõukogu (kohal oli 8 aiarühmade last)  kogunes oma talvisele koosolekule 5. veebruaril. Seekordne teema oli seotud õueala tegevuste rikastamisega ning tegime ringkäigu õuealal. Arutlesime kuuris, milliseid vahendeid ja tööriistu lapsed vajaksid, kuidas need võiksid kuuris paikneda. Lapsed märkasid katkiseid asju ja prügi ning tegid ettepaneku, et kõik koos saaks selle ära koristada. Järgmisteks peatuskohtadeks olid tormi ajal katki läinud õuemaja asukoht, poriköök ja õuesõppemaja. Laste mõtted, kuidas neid kohti võiks ümber kujundada, panime kirja. Paljud miks?-küsimused leidsid aruka vastuse. Õues avastasime, et pajuonni okste küljes on juba urvad! Lasteaia saalis joonistasid lapsed ka paberile oma nägemuse sellest, mis võiks õuealal veel olla. Korduvalt jäi kõlama ideed: tugevad päris tööriistad, puud (kask, õunapuu), sest nendel saaks ronida ja õunu saaks süüa, onni meisterdamiseks materjalid (pakud, oksad), peenrad või põld, kus kasvatada ise söödavaid taimi või lilli, mitmekorruseline mängumaja. Poriköögi osas olid lastel erinevad  arvamused. Elus loomi enamus lastest õuealale ei soovinud, põhjendati. Järgmisel nädalal, 12. veebruaril toimub õpetajatele koolitus õueala kujundamise teemal. Kevadel plaanime kogutud ideid teostama hakata.