Lasteaiaõpetajate aineühenduse koolituspäev Midrimaal

20. märtsil, kevade alguspäeval kogunes Luunja Lasteaeda Midrimaa paarkümmend lasteaiaõpetajat Tartumaa erinevatest lasteaedadest. Direktor Uuve Jakimainen ja õppejuht Lia Raat tutvustasid külalistele lasteaeda ja tegid ringkäigu rühmades. Sellele järgnes mõtlemapanev hariv koolitus “Keskkonnahariduse kujundamine koolieelses lasteasutuses”. Koolitajad Sirje ja Georg Aher tõstatasid küsimuse, milleks on tarvis loodusharidust. Arutleti muutuste üle ühiskonnas ja meid ümbritsevas keskkonnas, puudutati muutunud õpikäsitlust, räägiti õuesõppe tüüpidest, kliima soojenemisest ning sellega seonduvatest muutustest looduses. Oma lasteaia praktilisi kogemusi jagasid Nõo Lasteaed Krõll õpetaja Vaike Tiits ja Luunja Lasteaed Midrimaa õppejuht Lia Raat. Vaike Tiits tutvustas oma lasteaia teekonda rahvusvahelise projektiga Roheline kool ühinemisel. Meeleolukate fotode vahendusel saime teada, kuidas viidi lasteni teemat “Globaalne kodakondsus”, “Jäätmed ja prügi” ning “Tervis ja heaolu”. Midrimaa õppejuht tutvustas õpetajatele lasteaia tegemisi viimasel 3 aastal (alates 2016), kui keskkonnateemadega teadlikumalt tegelema hakati ning 2018 ka Keskkonnakäpa tiitel võideti. Kasti-Kati tegevused, looduse- ja tervisenädalad, KIK-i ja PRIA projektid, rühmade projektõpe – kõik need on kaasa aidanud süsteemsele planeeritud ja teadlikule tegevusele. Rohelise kooliga ühinemine, keskkonna ülevaatused ja neist lähtuvad tegevused on andnud suuna, kuidas edasi minna. Kõige olulisem tõdemus – maja ühised põhimõtted ja töötajate teadlikkuse tõstmine – need on teemad, millega edaspidi tegeleda.