Liiklus- ja meediaprojekt “Mängult või päriselt”

Projekti juht: õppejuht Lia Raat

Projekti teostajad: õpetajad Kadi Laanemäe ja Ruth Abel

Osalejad: 6-7a Midrikutsude rühm ja lapsevanemad

Eesmärgid:

  1. Laps saab aru põhjus-tagajärg seostest konkreetseid liiklussituatsioone läbi mängides.
  2. Laps selgitab arutleb turvalise liiklemise teemadel.
  3. Laps teab mõisteid „päriselt“ ja „ekraanil“, eristab reaalsust fantaasiast.
  4. Lapsevanemad arutlevad Luunja liiklusalukordade üle ja otsivad turvalisemaid lahendusi lastele;

Tegevused:

1. Vestlused ja mängud liiklusest rühmas;

2. Lastevanemate küsitlus liiklusohtlikest kohtadest alevis;

3. Õppekäik alevis koos noorsoopolitseinik Kristina Johansoniga;

4. Multifilmi tegelaste ja taustade meisterdamine,

5. Animatsioonitöötuba ja multifilmitegu Nukufilmi Lastestuudio juhendamisel 5 erinevas grupis, juhendajatena osalevad ka  2 isa;

6. Loodusenädalal multifilmi esitlus lasteaia õueala katusealuses;

20170419_09442920170426_094043   20170426_09402120170426_103147