Midrihiired tutvusid ametitega

RK TERVIS

Projekti käigus  tutvusid lapsed neile huvipakkuvate ametitega. Loomulikult huvituvad lapsed kõige rohkem politsei, päästjate ja arstide tööst. Nii ka midrihiired. Rääkisime rühmas palju sellest, miks üldse õnnetused juhtuvad. Kuidas käituda nii, et  õnnetusi vähem oleks. Loomulikult mängisime ka ise päästjaid, arste ja poliseinike.

Lapsed said teadmisi ohutust käitumisest ja ka oskusi, kuidas õnnetuse korral abi kutsuda.

Katrin Metslang