Running out of time!

“Running out of time” põhiürituseks maailmas oli 7776 km pikkune teatejooks, mis toimus Šotimaalt Egiptusesse, läbides 18 riiki. Eesmärk oli teatepulgana kohale viia sõnum kliimakohtumise COP27 korraldajatele, milles sisaldus teade, et kliimamuutustega tegelemiseks saab aeg kohe otsa. Teatejooks sümboliseeris igaühe ükskõik väikest panust, mis annab väga suure tulemuse kokku.

Riigid, mida teatejooks ei läbi ehk ka Eesti, osales 3.novembril, mil toimus Global Action Day. Ka meie lasteaed osales teatejooksus. Teatepulgaks kasutasime jooksuratast. Keskkonnamaskott Kasti-Kati kutsus lapsed õuealal kokku, vaatasime kauguses suitsevaid katlamaja korstnaid ja möödavuravaid autosid, arutlesime õhu saaste ja looduse hoidmise teemadel. Jõudsime otsuseni, et loodusesõbralik on liikuda jalgsi või rattaga. Tervisesõbralik ka! Seejärel kutsus liikumisõpetaja lapsed jooksma – see ju laste lemmiktegevus! Jagasime rühmad gruppidesse ning teatepulgaks olid jooksurattad. Osales 94 last, igaüks neist läbis üle 20m, seega jooksime jooksurattaga lasteaia peale 1880m! Selline oli oli meie väike panus!!!