Talvine tervise- ja loodusnädal

Seekordne jaanuaris toimunud loodusnädal kandis pealkirja “Jälgin, märkan ja hoolin, tarbin mõistlikult!” keskendudes lasteaia keskkonna uurimisele ja säästlikkuse printsiibi praktiseerimisele. Kuna kilekottide kasutamise/mittekasutamise  teema kauplustes on hetkel ühiskonnas aktuaalne ning eelmisel aastal käsitlesime kile teemat looduses põhjalikult, kutsusime seekord peresid kasutama riidest poekotte ning korraldasime vastava näituse. Imetleda sai ligi 50 erinevat riidest poekotti, mida meie lasteaia pered kasutavad. Jagasime lastele ja vanematele ka infot fotode ja teksti kujul kile mõjust loodusele.

Alustasime veekoguse  mõõtmist lasteaias ja tulemuste võrdlemist päevade/nädalate lõikes. Näitasime lastele kasulikke harjumusi kätepesul, tegime katseid. Vaatasime filmi maadest, kus inimesed ja loomad vaevlevad veepuududes, arutlesime puhta vee olulisuse üle elutegevuses. Viisime läbi keskkonna ülevaatuse laste pilgu läbi. Väikeste gruppidena liikusid lapsed hoones ja õuealal, arutlesid turvalisuse ja säästlikkuse teemadel. Ka lapsevanemad kaasasime lasteaia maja ja selle ümbrust jälgima ning hindama. Elurikkuse valdkonnas keskendusime talvistele aialindude tundmaõppimisele ja abistamisele. Koolieelikud  ja 5-6a lapsed osalesid Ornitoloogiaühingu õppeprogrammis. Rühmades meisterdati jääkmaterjalidest lindude söögimaju ja valmistati ise linnutoitu. Lindude toitmine jätkub kogu talve vältel ka edaspidi. Kutsusime peresid osalema ka talvises aialinnuvaatluses. Talvine matkapäev viis seekord Luunja parki, kus orienteeruda aitasid lindude fotod. Taaskasutustemaatika jätkus seekord koostöös peredega: jagasime soovijatele vanu tarbetult seisvaid lastetoole, et neile kodus disainimise tulemusena uus elu anda. Tulemusi imetleme kevadisel loodusnädalal.