“TERE, KEVAD!“     

            

PEREDE LOODUSVAATLUSED 14.03 – 27.05  

Uurime ja õpime tundma terve perega arvutist aadressil http://tere.kevad.edu.ee projektis vaatluse all olevat 36 kevadekuulutajat (taime ja looma).

Seal on neid võimalik tundma õppida või meelde tuletada häälte, piltide ja kirjelduste abil. Siis oleme paremini valmis neid ka loodusest otsima ja leidma. Jälgime looduse tärkamist ja märkame muutusi enda ümber, oleme võimalikult palju värskes õhus – hoovil, koduaias, metsas matkal….. Kui pere esimest korda märkab vaatluse all oleva taime õitsemist või kuuleb linnuhäält, märgib lapsevanem oma tähelepaneku (kuupäev, millal märkasite) hommikul või õhtul  lasteaeda  tulles koos lapsega trepikodades olevatesse tabelitesse. Arvesse lähevad ainult Luunja vallas märgatud kevadekuulutajad!!! Korraldajad on rõhutanud, et see pole võistlus, kes esimesena kuuleb või märkab. Oluline on ka vaatlusandmete õigsus. Lasteaia õppealajuhataja Lia Raat sisestab ise andmed andmebaasi. Avades „Tulemused“, on  peredel  kodudes võimalus jälgida, kuidas ilmuvad kevadekuulutajad Eestisse. Lisaks kevadekuulutaja märkamise kuupäevale ja kohale (küla, talu nimi vmt) palume tabelisse märkida ka lapse nimi ja rühm.

Meie lastele on eakohane osaleda ka projekti lisategevuses „Kevadet joonistama“ Joonistada võib kevadekuulutajaid  või lihtsalt kevadet – nii seda, mida ette kujutate, kui ka seda, mida ise väljas näete. Kodudes tehtud joonistusi ootame rühmadesse neljapäeval, 17.03.