Tule tulemine

 

2019. aasta on laulu-ja tantsupeo aasta. Enne suurt pidu liigub selle peo tuli läbi kõikidest maakondadest ja omavalitsustest. Kõikidel omavalitsustel on au ja ka kohus tuli oma territooriumil väärikalt vastu võtta, viia see kultuuriloolistesse paikadesse ja siis naabervalda edasi anda. Laulu-ja tantsupeo tuli jõuab Luunja valda 20. juunil kell 13.30. Kell 17.00 antakse tuli Kavastust Kastre valda üle.

Neljapäeval, 20. juunil on laulupeo tuli Luunja vallas ja meie lasteaed võtab selle vastu Pilka küla lipuplatsil. Lapsed, kes sellel päeval on lasteaias, saavad sellest suursündmusest osa.

Tule teekonnast läbi Eestimaa saab ülevaate https://2019.laulupidu.ee/tuletulemine-2019/

Tartumaa tulekild – Tule vahetus Peipsiääre vallalt Luunja vallale

Rõõmus peatus Pilka külaplatsil. Luunja Lasteaed Midrimaa lapsed tervitavad tuld Tartu-Maarja rahvariietes. Tulekillu võtavad vastu ja kannavad edasi Luunja Lasteaia Midrimaa Midrimõmmide rühma laps Raikko Rekker ja liikumisõpetaja Pille Viljak. Laulame  Sirje Toompere laulu “Midrimaa” ja tantsime “Kalli- kalli” (E. Jakobson/ R. Kõrgemägi, I. Polari)