Tulest targem!

RK TERVIS

8. novembril kutsusime taaskord Lõuna Päästekeskuse Tartu Annelinna komando koolieelikutele tuleohutust õpetama. Päästeametnikud rääkisid lastele, kui ohtlik võib olla lahtine tuli, näiteks põlev küünal, vesteldi, kuidas ja kes võivad tikke kasutada. Tutvuti suitsuanduriga ja arutleti, kuidas tuleks käituda õnnetuse korral. Üheskoos tuletati meelde, kuidas kutsuda abi ja mida rääkida, kui oled valinud nr 112. Õues uurisid lapsed tuletõrjeautot, sealseid päästevahendeid. Elevust tekitas hetk, kui auto sireenid ja sinised vilkurid tööle pandi.  Oleme tõdenud, et koostöö päästeametiga on tunduvalt parandanud laste teadmisi. Talvel osaleme alati ka lumest ja lumele 112 meisterdamisel. Ka õpetajad peavad oma teadmisi iga-aastaselt kinnistama. Nii toimus sel aastal 24. septembril lasteaia tuletõrjeõppus, kus pärast teoreetilist koolitust proovis iga õpetaja oma käega, kuidas tulekustutit käsitseda. “Mängulõke” sai edukalt kustutatud. Korduvad õppused on lisanud meelekindlust, otsustamisjulgust ning õiged käitumisharjumused häire korral. Nii õpetajad kui ka lapsed näitas õppusel teadlikkust ja rahulikku meelt.