Tunnustus

Tartu Ülikooli eetikakeskus tunnustas detsembris 2020 aasta väärtuskasvatuse tiitlitega koole ja lasteaedu. Tunnustusprogrammid “Hea kool kui väärtuspõhine kool” ja “Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed” toimusid tänavu kaheksandat korda.

„Hea lasteaia edendaja“ tiitli pälvisid Eestist 8 lasteaeda, nende hulgas ka Luunja Lasteaed Midrimaa järjepideva väärtuskasvatuse töö ning kogu lasteaiapere kaasamise eest.

Edendaja“ tiitliga tunnustab TÜ eetikakeskus õppeasutusi, mis on oma tegevustes järjepidevalt pidanud oluliseks väärtusarendust, pöörates tähelepanu nii õpilaste kui organisatsiooni töötajate individuaalse arengu toetamisele koostöös eri osapooltega.

2018 tunnustati meie lasteaeda, kui „Hea lasteaia edendajat“ laste sotsiaalsete oskuste arendamise, tõhusate tugisüsteemide kujundamise ja teadliku väärtusarenduse eest ning 2013 omistati meile „Hea lasteaia rajareidja“ nimetus.

Loe: https://www.eetika.ee/et/hea-kool-lasteaed/head-koolid-lasteaiad-2020