Tunnustus “Hea lasteaia edendaja”

Meie lasteaeda tunnustati tiitliga “Hea lasteaia edendaja”

Eesmärgistasime ja analüüsisime oma tegevust kogu meeskonnaga, kaasasime hoolekogu, väärtusarenduse nõustaja, nn kriitilise sõbra, tõendasime oma edulugusid konkreetsete näidetega, tõime välja ka arenguvajaduse ning sihid edaspidiseks.  Kirjeldasime hea lasteaia mudelile tuginedes oma lasteaia tegevusi lähtuvalt neljast põhivaldkonnast:
– lapse arenguline vajadus,
– õppimist ja kasvamist toetav keskkond,
– juhtimine ja eestvedamine,
– koostöö ja head suhted eri osapoolte vahel.

Esitasime eneseanalüüsi Tartu Ülikooli eetikakeskuse konkursile  „Hea lasteaed kui väärtuspõhine lasteaed“.

Loe lähemalt: https://www.eetika.ee/et/hea-kool/hea-kooli-tunnustamine

ja Luunja valla lehest Kodu Uudised