Vanavanemate päev

Nädala eesmärgid:
• Laps kasutab erinevaid meeli ja suudab seeläbi ümbritsevat jälgida ja tunnetada;
• Laps käitub keskkonnasõbralikult, kasutades meeli looduses viibides ja sellega suheldes;
• Lapsel areneb tähelepanelikkus ja oskus märgata;
• Laps saab teada, kuidas meeled aitavad looduses kohaneda ja eksisteerida;
• Laps praktiseerib ja oskab põhjendada, kuidas rakendada meeli keskkonnas tegutsedes.
• Laps tunnetab meelte abil, kuidas inimtegevus mõjutab loodust ja võib loodusele halvasti mõjuda (N: nägemine, kompimine – prügi, lõhkumine; kuulmine – müra, haistmine – heitgaasid, maitsmine – liigne tarbimine jne)