Tulest targem!

Lõuna päästekeskus kutsus lasteaia vanemaid rühmi (6-7 aastaseid)  taas osalema programmis „Tulest targem“. Meie lasteaiast osalesid koolieelikud Midrilindude, Midrihobude ja Kavastu rühmast. Tegevus toimus lasteaia õuesõppemajas.

Programmi eesmärk: läbi eakohaste mänguliste ja praktiliste tegevuste anda lastele vajalikud teadmised tuleohutusest.

Koolituse teemad:

  • Tulekahju tunnused ja põlevmaterjalid ruumis ja õues
  • Tulekahju tekkepõhjused
  • Tulekahju avastamisseade – suitsuandur – vajalikkus, toime ja hooldus
  • Esmane käitumine õnnetuse korral
  • Telefoninumber 112 ja abi kutsumine
  • Evakuatsioon ja kogunemiskoht õues
  • Täisvarustuses päästjaga tutvumine

Päästjad arutlesid lastega ning otsisid koos vastuseid erinevatele tuleohutust puudutavatele küsimustele. Kõige põnevam osa päevast möödus aga tuletõrjeautot uurides. Kõik laste küsimused “Mis sellega tehakse?”, “Milleks see on?” leidsid vastuse. Autot käisid uudistamas ka nooremate rühmade lapsed. Täname päästjaid põneva hariva päeva eest!