Kuidas aidata lapsel kasvada?

Kodu ja lasteaed – ikka ühes suunas

Sel ajal kui väikesed Midrid naudivad lasteaias lõunaund, on suurtel Midridel vilgas tööaeg – kolmel kevadisel päeval kogenesid õpetajad saali, et täiendada enda teadmistepagasit. Koolitama oli kutsutud kauaaegne logopeed-eripedagoogi Ülle Kuusik, kes jagas teadmisi, kuidas toetada koolieelses eas laste tunnetustegevuse arengut – kuidas lapsed õpivad maailma tajuma; kuidas toimub teadmiste ja oskuste omandamine; kuidas areneb mõtlemine. Koolituspäevade perioodil valmis rohkelt erinevaid mänge, mida näitusel oma kolleegidele ka tutvustada sai. Juba esimesel näituse päeval oli kosta fraase: “Kas ma võin sinu mängu laenata?”. Mängud said elu sisse ja rõõm peegeldus laste silmis!

Kuna lapse arengu toetamine toimub kodu ja lasteaia omavahelises koostöös, kutsusime Ülle Kuusiku kohtuma ka Luunja kogukonna väikelaste vanematega. Koolituse jooksul said vanemad kuulata, millele 0-2-aastaste laste puhul erilist tähelepanu pöörata. Lahti räägiti see, kuidas toetada oma lapse arengut nii, et ühel päeval oleks ta piisavalt küps, selleks et astuda sisse lasteaia uksest ning kohaneda kodust täiesti erineva keskkonnaga!

Eripedagoog Maris Tee