Koolieelikud õppisid andma esmaabi

Koostöös Eesti Punase Ristiga toimus Midrimaal koolieelikutele Väikese esmaabiandja koolitus. Osalesid 6-7a lapsed Midrikutsude ja Midrihobude rühmadest. Lapsed jutustasid iseenda kogemustele tuginedes oma kokkupuutest traumadega. Arutleti, millised on tegevused, mis võivad traumat tekitada. Tuletati meelde, kuidas kutsuda abi, kuidas käituda olukorras, kui keegi on viga saanud. Lapsed õppisid lihtsamaid praktilisi võtteid esmaabi puhul: nukule harjutati plaastri panemist ja samuti prooviti õiget sidumistehnikat.