Midri laste nõukogu

RK

Sel nädalal kogunes keskkonna töögrupi eestvedamisel esimest korda meie lasteaia laste nõukogu. Sündmusele lisas tähtsust, et nõukogu töötas õpetajate töötoas nõupidamiste laua taga. Laste nõukogusse kuulub meie 4 aiarühmast kokku 8 last (Midrihiired, Midrilinnud, Midrihobud ja Midrimõmmid). Õpetaja Marie seletas lastele, milleks me lapsed kutsusime ja mida tegema hakkame. Kuna just oli toimunud keskkonna ülevaatus nii vanematele kui ka lastele ja kokkuvõtted tehtud, siis peetigi plaani, kuidas väljapakutud ideid ellu viia, et probleeme lahendada. Rääkisime vee säästlkust tarbimisest, tervena lasteaeda tulekust, ohutust jalgrattasõidust ja parklas vanema käekõrval kõndimisest. Lapsed olid aktiivsed arutlejad ja julged ning enesekindlad suhtlejad. Vestlesime, kuidas lapsed lasteaeda tulevad (jalgsi või autoga), kas kasutatakse auto turvavarustust ja kuidas pargivad vanemad autot. Nimelt on meil probleemiks, et auto ületab valge joone ning auto nina pargib tihti kinni jalakäijatele jäetud jalgraja parkla ääres. Teine probleem on parklas, et seisva auto mootor jäetakse tööle. See pole turvaline ja reostab õhku. Otsustasime, et lisaks lasteaia poolt tellitud liiklusmärgi lisatahvlile, joonistavad lapsed oma soovi ja meeldetuletuse vanematele ka üles ning paneme joonistused rühma ja lasteaia välisustele. Me tahame olla terved ja hingata puhast õhku!