Vesi, õhk ja valgus- miks neid vaja on?

RK Midrihobude rühm uuris oktoobrikuu projekti ajal, kellele ja miks on vett, õhku ja valgust vaja.
Lapsed teadsid et vett, õhku ja valgust on vaja elamiseks nii loomadel, lindude, kui inimestel.
Käisime väljasõidul Emajõe Suursoos. Tutvusime, mis on soo ja kes seal elavad. Tegime
õppekäigu Elistvere loomaparki. Vaatasime meie metsades elavaid loomi ja nende elu-olu.
Projekti kokkuvõtval nädalal tegime erinevaid katseid vee, õhu ja valgusega.
Uurisime ka puhta vee vajalikkust inimestele ja lindudele. Kui palju joob laps päevas
lasteaias olles vett? Selleks sai iga laps endale pudeli veega ja õhtul vaaatasime üle kui palju
vett laps oli päeva jooksul ära joonud. Mis juhtub lindudega, kui vesi on reostunud – see oli üks
katse, et  tutvuda inimtegevuse võimaliku mõjuga veekogudele.
Tegime katse, kuidas veekogude reostuse tagajärgede likvideerimisega tegelda.

Marie Ivanova