Sõudeergomeetrite võistlus

Meie lasteaed vastas Luunja Kultuuri- ja Vabaaja Keskuse üleskutsele ja osales Luunja valla sõudeergomeetrite võistlusel Luunja Keskkooli võimlas. Kokku saime lasteaiast koguni 2 tiimi. Naiste võistkonnal oli vaja läbida 4×250 meetrit. Mõne jaoks oli selline sportlik tegevus lausa esmakordne, rõõm ning rahulolu liikumisest ja osavõtust oli esmatähtis. Midrimaa tubli naiskond jõudis esikolmikusse!